Naziv
Prevođenje poezije
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS
3
Šifra
118197
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznati studente s problemima i načelima prevođenja književnih djela u stihu.
Sadržaj
 1. O prevođenju
 2. Pojam prijevodne književnosti. Prijevodni jezik?
 3. Poezija i proza
 4. Struktura pjesničkoga teksta. Ritam (i metar)
 5. Stih, cezura, rima, strofa
 6. Izvorni i prijevodni stih
 7. Problemi «prijevodnoga jezika» (na primjeru Maretićevih prijevoda Lermontovljeve lirike)
 8. Poredbena analiza dvaju prijevoda jednoga djela
 9. Prpićev prijevod Evgenija Onegina
 10. Slamnigov prijevod Evgenija Onegina
 11. Ruski i hrvatski jamb
 12. Krklečev i Venturinov prijevod Puškinove pjesme «Ne poj, krasavica, pri mne…»
 13. Lászlóov prijevod Puškinova Spomenika
 14. Cacanovi prijevodi Mandel’štama
 15. Pismeni ispit.

Ishodi učenja
 1. samostalno prevoditi izabrane književne tekstove iz ruske književnosti 19., 20. i 21. stoljeća
 2. riješiti ključne jezične i književno-stilske poteškoće književnoga prevođenja s ruskoga na hrvatski jezik
 3. formulirati osnovne razlikovne točke stihovnoga i proznoga književno-umjetničkoga prevođenja
 4. usporediti doslovno i slobodno književno-umjetničko prevođenje s ruskoga na hrvatski jezik, tj. preispitati postulate formalne i dinamičke ekvivalentnosti kroz vođene samostalne prijevode
Metode podučavanja
izlaganje
prevođenje
analiza prijevoda
kolektivna redakcija prijevoda
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit. Kolokvij.

Obavezna literatura
 1. Barhudarov, L. S. 1975. Jazyk i perevod. Voprosy obščej i častnoj teorii perevoda, Moskva: Meždunarodnye otnošenija.
 2. Bonačić, M. 1999. Tekst, diskusrs, prijevod. O poetici prevođenja, Split: Književni krug.
 3. Kravar, Z. 1994. «Izvorni i prijevodni stih. Tipologija njihovih odnosa», u: Književna smotra, Zagreb, br. 91, str. 98-123.
Dopunska literatura
 1. Mihaljević Djigunović, J. i Pintarić, N. (ur.) 1995. Prevođenje: suvremena strujanja i tendendije, Zagreb: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku.
 2. Popovič, A. 1980. Problema hudožestvennogo perevoda, Moskva: Vysšaja škola.
 3. Užarević, J. 1991. «Umijeće prevođenja», u: Književna smotra, Zagreb, br. 83, str. 126-129.
 4. Užarević, J. 1994. «Prema teoriji pjesničkoga prevođenja», u: Književna smotra, Zagreb, br. 91, str. 90-97.

Izborni predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij