Naziv
Češki jezik (za nebohemiste)
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
125808
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
60

Cilj
Stjecanje jezičnih kompetencija na razini A1 prema zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike Vijeća Europe i upoznavanje češke kulture, povijesti i zemljopisa.
Sadržaj
 1. Uvod Uvod u kolegij. Literatura. Češki fonološki i grafijski sustav. Češka ortoepska i ortografska norma.Ortoepskei ortografske vježbe. Konverzacija: pozdravi.
 2. Pregled češke konjugacije.indikativ prezenta, preterit, futur, 1. dio. Leksik: boje, učionica.Konverzacija: predstavljanje.
 3. Pregled češke konjugacije–indikativ prezenta, preterit, futur, 2. dio. Leksik: dani u tjednu, nazivimjeseci. Konverzacija: učionica, snalaženje u prostoriji.
 4. Imeničke deklinacijske paradigmeimenice muškog roda. Glavni i redni brojevi. Leksik: vrijeme.Konverzacija: dani u tjednu, nazivi mjeseci.
 5. Imeničke deklinacijskeparadigme–imenice ženskog roda. Leksik: godišnja doba, podneblje,odjeća. Konverzacija: snalaženje u vremenu.
 6. Imeničke deklinacijske paradigme–imenice srednjeg roda. Osobne, pokazne i posvojne zamjenice.Leksik: namirnice. Konverzacija: podneblje, odijevanje.
 7. Pridjevske deklinacijske paradigme. Leksik: prehrana. Konverzacija: kupovina namirnica.
 8. Zamjeničke deklinacijske paradigme. Leksik: ljudsko tijelo. Konverzacija: naručivanje hrane, jela.
 9. Gramatičke i pravopisne vježbe.glagoli, nepravilni glagoli. Leksik: putovanje. Konverzacija: izgledčovjeka. Češka povijest do 18. st
 10. Gramatičke i pravopisne vježbe–imenice. Leksik: snalaženje u gradu. Konverzacija: izlet,putovanje. Češka povijest od 19. do 21. st.
 11. Gramatičke i pravopisnevježbe–pridjevi. Komparacija pridjeva. Leksik: životinje. Konverzacija:snalaženje u gradu. Pregled češke književnosti
 12. Gramatičke i pravopisne vježbe zamjenice. Leksik: botaničko nazivlje. Konverzacija: kućni ljubimci, na farmi, u zoološkom vrtu.Pregled češke književnosti.
 13. Ponavljanje gramatičkog gradiva. Pregled češke kinematografije.
 14. Ponavljanje gramatičkog gradiva. Pregled češke kulture i civilizacije (glazba i likovna umjetnosti).
 15. Ponavljanje gradiva i priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. Nakon učenja student će moći primjenivati osnovan leksik potreban za razgovor o sebi i svojoj obitelji, vremenu, bojama, hrani i izgledu.
 2. Primjenivati komunikacijske formule i ustaljene izraze češkog jezika u situacijama svakodnevne govorne prakse (pozdravljanje, upoznavanje, obraćanje, u restoranu i snalaženje na ulici)).
 3. Prepoznavati, razlikovati i objasniti osnovne podatke iz češke kulture, povijesti i zemljopisa.
Metode podučavanja
predavanje, seminari (usmeno izlaga nje), razgovor, rad s tekstom, rad sa slikovnim materijalima, rad s audio i video materijalima, analiza, demonstracija, role play
Metode ocjenjivanja
pismeni i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Sesar, D., Češki u 30 lekcija. Zagreb 2001.
 2. Adamovičova, A-. Ivanova, D. Basic Czech I . Praha 2009.
Dopunska literatura
 1. Sesar, D., Češko-hrvatski rječnik / Hrvatsko-češki rječnik s gramatikom. Zagreb 2002.
 2. Profeta, D., A. Novosad, Hrvatsko-češki rječnik. Zagreb 1999.
 3. Ribarova, Z., Pregled češke gramatike s vježbama. Zagreb 1991.

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 5. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar
 6. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 7. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 8. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 11. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 12. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 14. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 15. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 16. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 20. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 21. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 22. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 23. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 24. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar