Naziv
Prvi svjetski rat
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
3
Šifra
125489
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj je analiza i kritičko vrednovanje Prvoga svjetskog rata kao globalnog i totalnog rata u komparativno-historijskoj perspektivi. Prvi svjetski rat bio je globalni rat koji se četiri godine vodio na kopnu, moru i u zraku između mnogih država i njihovih kolonija s nekoliko kontinenata, a ujedno i prvi totalni rat s milijunima vojnika na bojištima i milijunima civila koji su u pozadini radili za ratne potrebe. U paklu stravičnih sudara srušio se svjetski poredak kakav je dotad postojao. Neke su stare države propale, a nastale su mnoge nove. Europa je polako gubila vodeću ulogu u svijetu, a Sjedinjene Američke Države su prvi put nastupile kao svjetska sila. Nestalo je višestoljetne habsburške vladavine, a hrvatske su zemlje na kraju rata većim dijelom ušle u jugoslavensku državu koja je bila rezultat ideje o ravnopravnoj zajednici susjednih naroda s jedne i cijena za izbjegnutu podjelu hrvatskih zemalja s druge strane.
Sadržaj
 1. Uvod u temu, osvrt na izvore i literaturu, pristupi ratu
 2. Europski aspekti međunarodnih odnosa na početku 20. stoljeća
 3. Korijeni sukoba i pitanje krivnje za rat
 4. Europa i svijet u ratu (1914.-1916.)
 5. Europa i svijet u ratu (1914.-1916.)
 6. Rovovsko ratovanje na europskom Zapadu
 7. Borbe na moru
 8. Borbe u zraku
 9. Pokretni rat na europskom Istoku
 10. “Veliki rat” i društvene promjene
 11. Dvije ruske revolucije 1917.
 12. Američka intervencija, Wilsonova načela, primirje i rasplet
 13. Hrvati u Prvom svjetskom ratu: stanje na bojištima i u pozadini
 14. Hrvatska 1914.-1918. između Srednje Europe i Balkana
 15. Završna razmatranja: rat kao među dviju epoha u razvoju svijeta

Ishodi učenja
 1. Ocijeniti uzroke, povod, tijek, posljedice i značaj Prvoga svjetskog rata u nacionalnom, regionalnom i globalnom kontekstu
 2. Napisati dobro strukturirani znanstveni ili stručni rad o odabranoj temi iz Prvoga svjetskog rata na temelju različitih obavijesti
 3. Analizirati i objasniti ključne događaje, pojave i procese vezane za Prvi svjetski rat u Europi i svijetu
 4. Kritički interpretirati i valorizirati podatke iz izvora i literature s obzirom na njihovu vjerodostojnost i perspektivu
 5. Iznositi ocjene i stavove o ratnim zbivanjima, pojavama i procesima oslanjajući se na dokaze i argumente
Metode podučavanja
Predavanja, analiza odabranih izvora, studentska izlaganja, rasprave
Metode ocjenjivanja
Usmena provjera znanja

Obavezna literatura
 1. Pierre Renouvin, Europska kriza i Prvi svjetski rat, Zagreb, 2008.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 13. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 15. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 16. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 17. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 20. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 22. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 23. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 24. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 25. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 26. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 27. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 29. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 32. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 8., 10. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar