Naziv
Čitanje i tumačenje starofrancuskih i srednjofrancuskih tekstova
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
3
Šifra
117994
Semestri
zimski
Satnica
Seminar
30

Cilj
stjecanje vještine jezične i kontekstualne analize srednjovjekovnih tekstova
Sadržaj
 1. uvodne napomene: izbor oruđa za analizu
 2. Vulgarnolatinski tekst: Glose iz Reichenaua
 3. Serments de Strasbourg I
 4. Serments de Strasbourg II
 5. Chanson de Roland I
 6. Chanson de Roland II
 7. Chrétien de Troyes I
 8. Chrétien de Troyes II
 9. Roman de Graal: Lancelot
 10. Roman de Graal: la Mort Arthur
 11. Geoffroi de Villehardouin: La conquete de Constantinople
 12. Fabliau
 13. François Villon
 14. François Rabelais: Gargantua et Pantagruel I
 15. François Rabelais: Gargantua et Pantagruel II

Ishodi učenja
 1. aktivna kompetencija starofrancuskog i srednjofrancuskog jezika
 2. xx
 3. xx
Metode podučavanja
jezična i kulturološka analiza tekstova na izabranim primjerima; diskusije o prippremljenim analizama
Metode ocjenjivanja
usmeni ispit: dubinska jezična i kulturološka analiza prethodno dogovorenog izabranog teksta

Obavezna literatura
 1. Rječnici starofrancuskog i srednjofrancuskog jezika
 2. Etimološki rječnik francuskog jezika Bloch Wartburg
 3. izabrani primjeri tekstova
Dopunska literatura
 1. u dogovoru s nastavnikom i prema potrebama slušača, odgovarajući priručnici iz straofrancuske književnosti i jezika

Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar