Naziv
Research into speech perception
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
ECTS bodovi
5
Šifra
117989
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
10
Seminar
20

Cilj
Osposobiti studente za snalaženje u stranoj literaturi iz područja percepcije govora, zamišljanje i provođenje istraživanja te izvještavanje o njemu, kao i za komunikaciju s predstavnicima međunarodne znanstvene zajednice. Kolegij se izvodi na engleskom jeziku i očekuje se savladavanje znanstvenog diskursa u govoru i pismu na tom jeziku.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Osjet i percepcija
 3. Anatomija i fiziologija percepcije govora
 4. Govorno-jezična obrada
 5. Rasprava o temama istraživanja (analiza zadaća - sažetak od 250 riječi i početna literatura)
 6. Priprema istraživanja + konzultativna nastava
 7. Teorije i modeli govorno-jezične obrade
 8. Rasprava o metodama (analiza zadaća)
 9. Provođenje istraživanja + konzultativna nastava
 10. Izvještaji o provođenju istraživanja ("progress reports")
 11. Provođenje istraživanja + konzultativna nastava
 12. Rasprava o preliminarnim rezultatima
 13. Analiza i interpretacija rezultata
 14. Priprema završnih izlaganja + konzultativna nastava
 15. Završna izlaganja

Ishodi učenja
 1. isplanirati istraživanje u cijelosti
 2. identificirati problem te odabrati odgovarajuće metode istraživanja
 3. provesti istraživanje, sa svim koracima od dobivanja informiranog pristanka do prikupljanja podataka
 4. analizirati i interpretirati dobivene rezultate
 5. prezentirati istraživanje pred kolegama
 6. napisati seminarski rad u obliku znanstvenog članka
 7. kritički analizirati i raspraviti istraživanja drugih
Metode podučavanja
Predavanja, seminar, rasprave na satu, e-učenje, izlaganje vlastitih radova u obliku simpozija
Metode ocjenjivanja
Dolasci i aktivnost na satu (35 %); izlaganje (25 %); seminarski rad (40 %)

Obavezna literatura
 1. Hardcastle, W., Laver, W. and Gibbon, F. E. (eds.)(2010). The handbook of phonetic sciences. Oxford: Blackwell Publishers.
 2. Mildner, V. (2007). The Cognitive Neuroscience of Human Communication. LEA (Psychology Press).
 3. Moore, G., Tyler, L. and Marslen-Wilson (2010). The Perception of Speech: from sound to meaning. Oxford University Press (USA).
 4. Pinel, J. P. J. (2008). Biopsychology. Pearson Higher Education, 7th Edition.
 5. Seikel, A. J., King, D. W. and Drumright, D. G. (2005). Anatomy and Physiology for Speech, Language and Hearing. Singular.
Dopunska literatura
 1. Ostali izvori relevantni za izabranu istraživačku temu.

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Fonetika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 9. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 12. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 13. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 14. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 15. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 16. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 17. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 18. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 23. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 24. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 25. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 26. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 27. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 28. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 30. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar