Naziv
Rimska književnost republikanskoga razdoblja
Organizacijska jedinica
Katedra za latinski jezik i rimsku književnost
ECTS bodovi
2
Šifra
64253
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Pojmovno određenje rimske književnosti i njezina vremenska protežnost; periodizacijska shema. Grčka i etrurska uloga u oblikovanju rimske kulture. Književnost arhajskoga razdoblja (240-80. pr. Kr.) Žanrovski inventar: epika (Livije Andronik, Nevije, Enije); komedija (Plaut, Terencije); tragedija (Pakuvije, Akcije); historiografska i govornička proza (analisti, Katon Stariji); satira (Lucilije). Književnost kraja republike (80-30. pr. Kr.); Ciceron, Varon, Katul i neoterici, Lukrecije, mimografi.
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. navesti osnovne podatke o povijesnoj pozadini kulturnih fenomena rimske književnosti republikanskoga razdoblja
 2. definirati razdoblja rimske književnosti i prikazati periodizacijsku problematiku
 3. definirati književne žanrove karakteristične za rimsku književnost republikanskoga razdoblja
 4. opisati dijakronu sliku rimske književnosti republikanskoga razdoblja
 5. prepoznati kulturni i povijesni kontekst obrađenih autora
 6. primijeniti znanja o antičkoj civilizaciji i kulturi u usporedbi sa suvremenim kulturnim fenomenima
 7. samostalno pronalaziti potrebnu stručnu literaturu i pomagala na hrvatskom i na stranim jezicima te njome se ispravno koristiti
 8. kritički procjenjivati i interpretirati stručnu literaturu
 9. argumentirano se, pisme no i usmeno, izraziti o temama vezanim uz pitanja rimske književnosti republikanskoga razdoblja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 5. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 6. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 7. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 8. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 11. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 14. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 15. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 16. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 17. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 20. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 21. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 22. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 23. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 24. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 25. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 26. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 27. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar