Naziv
Rod kad sudbina: izbor tema iz povijesti žena 19. i 20. stoljeća
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
3
Šifra
125490
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznavanje studenata i studentica sa osnovnim pojmovima ženske i rodne povijesti te komparativna analiza položaja žena u 19. i 20. stoljeću. Predavanja su podijeljena u nekoliko tematskih blokova: Privatno i javno; Obrazovanje; Rad; Pravni položaj, Politika; Rat.
Sadržaj
 1. Uvod u povijest žena: povijesni pregled razvoj povijesti žena., metodologija povijesti žena.
 2. Problematična terminologija povijesti žena: spol, rod, ženska povijest, rodna povijest, patrijarhat.
 3. „Separatne sfere“ i pojam privatnog i javnog tijekom 19. i 20. stoljeća.
 4. Ideja profesionalne „kućanice“ i majčinstva tijekom 19. i 20. Stoljeća
 5. Reforma obrazovnog sustava tijekom 19. stoljeća i njezin utjecaj na položaj žena- prodor u srednjoškolsko obrazovanje.
 6. Nove mogućnosti: obrazovanje žena u 20. stoljeću. Feminizacija određenih zanimanja i ograničenja.
 7. Građanski zakonici 19. stoljeća: usporedba srpskog i austrijskog zakonika s obzirom na položaj žena. Položaj muslimanske žene.
 8. Posrnula modernizacija: prepreke i uspjesi modernizacije i unifikacije pravnog sustava Kraljevine Jugoslavije.
 9. Utjecaj industrijalizacije na zaposlenost žena. Prati se stopa zaposlenosti i prodor u određena zanimanja.
 10. Zaposlena žena: problem ili rješenje? Reakcije javnosti na prodor žena u plaćena zanimanja i izazovi dvostruke opterećenosti.
 11. Žene u procesu stvaranja potrošačkog društva. Ženski tisak: novi ciljevi i novi identiteti.
 12. Ženski pokret i borba za pravo glasa. Što se dogodilo s feminizmom za vrijeme socijalizma?
 13. Utjecaj rata na položaj žena: Prvi svjetski rat; Drugi svjetski rat; Domovinski rat.
 14. Položaj žena u socijalizmu.
 15. Istaknute žene 19. i 20. stoljeća. Evaluacija.

Ishodi učenja
 1. Upoznavanje s osnovnim pojmovima, problemima i metodologijom povijesti žena.
 2. Širenje znanja o teorijskim pristupa u povijesnom istraživanju.
 3. Razvijanje vještine analitičkog čitanja historiografskih tekstova
 4. Obrađivanje tema rodne povijesti i povijesti svakodnevnice.
 5. Alternativni pogled na povijesne procese 19. i 20. stoljeća.
Metode podučavanja
Kombinirati će se metoda izlaganja, grupnog rada na tekstovima, diskusije o određenim temama i individualnog prezentiranja svojih zaključaka.
Metode ocjenjivanja
Znanje se provjerava na osnovu aktivnosti za vrijeme izvođenja nastave, završnog eseja i seminarskog rada.

Obavezna literatura
 1. Feldman, Andrea (ur.). Žene u Hrvatskoj. Ženska i kulturna povijest. Zagreb.2004., str. 157-260
 2. Iveljić, Iskra. Očevi i sinovi. Zagreb, 2007., str. 278-324.
 3. Sklevicky, Lydia. Konji žene i ratovi. Zagreb, 1996., 25-63; 211-261.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar