Naziv
Roma instaurata - grad Rim od Petrarce do Rafaela
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS
5
Šifra
131620
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznavanje s poviješću otkrivanja antičkih rimskih spomenika u doba ranog humanizma u Italiji. Studenti će biti upoznati s najvažnijim piscima, istraživačima, tekstovima i projektima od vremena Francesca Petrarce sredinom 14. stoljeća do razvijenog humanizma sredinom 15. stoljeća.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje: talijanski humanizam 14. i 15. stoljeća i otkrivanje antičkih tekstova i spomenika
 2. Francesco Petrarca i antički svijet
 3. Percepcija antičke kulture Rima u djelima Boccaccia, Caballinija i Salutatija
 4. Petar Pavao Vergerije Stariji: Moć pisane riječi i moć slike
 5. Manuel Krizoloras u Firenci: Učenje grčkog i razvijanje tehnike opisa vidljivih stvari (ekphrasis)
 6. Prvi kolokvij
 7. Dolazak humanista u Rim početkom 15. stoljeća I
 8. Dolazak humanista u Rim početkom 15. stoljeća II
 9. Tradicija i inovacija u raspravi o antičkim spomenicima na početku 15. stoljeća I
 10. Tradicija i inovacija u raspravi o antičkim spomenicima na početku 15. stoljeća II
 11. Papa Martin V. i odnos prema rimskim spomenicima (1420-1431.)
 12. Pontifikat Eugena IV. i proučavanje antičke kulture
 13. Proučavanje antičkih spomenika pod papama Nikolom V. i Piom II.
 14. Antički spomenici i humanisti u trećoj četvrtini 15. stoljeća
 15. Drugi kolokvij.

Ishodi učenja
 1. prepoznati razliku između pisanih i vizualnih izvora u tumačenju spomenika
 2. prepoznati podrijetlo moderne povijesti umjetnosti, arheologije, muzejskih zbirki i arhitektonskog konzerviranja
 3. steći temelje modernog kritičkog mišljenja u interpretiranju starih tekstova i spomenika po uzoru na humanističku hermeneutiku i fenomenologiju
 4. prepoznati usporednost i istodobnost povijesti humanizma, antikvarnih studija i likovnih umjetnosti rane renesanse
 5. podrobno razlikovati povijesne izvore iz polja historiografije, numizmatike, epigrafike, kartografije, korografije
Metode podučavanja
Predavanja s power-point prezentacijama, diskusija o izvornim tekstovima prevedenim s latinskog, grčkog i talijanskog, studentski seminari o pojedinim temama (pisci, tekstovi, spomenici, projekti očuvanja, sabiranja i restauriranja spomenika).
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave (maksimalno tri izostanka), aktivnost na seminarima, ocjene iz dva kolokvija.

Obavezna literatura
 1. Marko Špikić, Humanisti i starine, FFPress, Zagreb 2006.
 2. Marko Špikić, sažeci predavanja za studente
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Zimski semestar