Naziv
Sanskrtski seminar - niži I
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
52259
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Cilj je seminara ponoviti sanskrtsku gramatiku putem čitanja konkretnih tekstova koji dobro ilustriraju pojedine gramatičke cjeline. Utvrditi i naučiti praktično primijeniti znanje koje su studenti stekli na kolegiju Osnove sanskrtske gramatike.
Sadržaj
 1. Uvježbavanje čitanja teksta s prepoznavanjem i primjenom glasovnih promjena (sandhija)
 2. Ustroj sanskrtske rečenice, -a deklinacija; čitanje teksta
 3. - ā-deklinacija (ž. r.); pregled padeža; pokazne zamjenice; čitanje teksta
 4. Imenske osnove na -i i -u; upitne i odnosne rečenice i odgovarajuće zamjenice i zamjenički pridjevi; - čitanje teksta
 5. Deklinacija osnova na -ī; pregled prezentskih glagolskih razreda; - čitanje teksta
 6. Pregled prezentskih glagolskih razreda (nastavak) - čitanje teksta
 7. Pregled glagolskih razreda (nastavak) - čitanje teksta
 8. Deklinacija osnova na -ṛ; glagolski pridjevi; gotovi particip; - čitanje teksta
 9. Osnove na - ant; - mant; -vant; gerund; aktivni gotovi particip; imperativ; - čitanje teksta
 10. Osnove na -in; imenske složenice (početak); čitanje teksta
 11. Infinitiv; imenske složenice - nastavak; - čitanje teksta
 12. Imenske složenice; optativ; - čitanje teksta
 13. Ponavljanje gradiva i čitanje teksta
 14. Ponavljanje gradiva i čitanje teksta
 15. Ponavljanje gradiva i čitanje teksta

Ishodi učenja
 1. Student će moći samostalno prepoznavati oblike u sanskrtskom tekstu.
 2. Student će moći samostalno razumijeti i prevoditi tekst koji obuhvaća gramatičke cjeline obrađene u prvom i drugom stupnju seminara.
 3. Student će moći analizirati i prevoditi tekstove koje će dobiti kao zadatak na bilo kojem kasnijem sanskrtskom seminaru tijekom studija.
Metode podučavanja
Predavanje uz brojne izdvojene primjere. Čitanje i analiza teksta koji ilustrira pojedinu gramatičku cjelinu.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit na kraju semestra. Ispit obuhvaća pismenu analizu i prevođenje dijelom poznatog teksta koji je obrađen tjekom semestra na seminaru, a dijelom nepoznatog teksta primjerene težine za očekivano znanje studenata.

Obavezna literatura
 1. Goldman, R. P., & Sutherland Goldman, S. J. (2004). Devavāṇīpraveśikā: an introduction to the Sanskrit language. Berkeley: Center for South Asia Studies, University of California 
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar