Naziv
Sanskrtski seminar - stručni 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS
2
Šifra
69599
Semestri
ljetni
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznavanje sa sanskrtskom stručnom književnošću i osobitosti funkcionalnoga stila stručne književnosti. Upoznavanje s različitim strukama poput filozofije, poetike, gramatike i drugih.
Sadržaj
 1. Uvod u stručnu književnost: uvod u struku kojoj pripada tekst koji se čita na seminaru.
 2. Osobitosti funkcionalnoga stila stručne književnosti.
 3. Uvod u tekst koji se na seminaru čita: povijest, izdanja, prijevodi.
 4. Čitanje i prevođenje izabranoga stručnoga teksta sa studentima.
 5. Čitanje i prevođenje izabranoga stručnoga teksta sa studentima.
 6. Čitanje i prevođenje izabranoga stručnoga teksta sa studentima.
 7. Čitanje i prevođenje izabranoga stručnoga teksta sa studentima.
 8. Čitanje i prevođenje izabranoga stručnoga teksta sa studentima.
 9. Čitanje i prevođenje izabranoga stručnoga teksta sa studentima.
 10. Čitanje i prevođenje izabranoga stručnoga teksta sa studentima.
 11. Čitanje i prevođenje izabranoga stručnoga teksta sa studentima.
 12. Čitanje i prevođenje izabranoga stručnoga teksta sa studentima.
 13. Čitanje i prevođenje izabranoga stručnoga teksta sa studentima.
 14. Čitanje i prevođenje izabranoga stručnoga teksta sa studentima.
 15. Čitanje i prevođenje izabranoga stručnoga teksta sa studentima.

Ishodi učenja
 1. Student će moći prepoznati odlike funkcionalnoga stila stručne sanskrtske književnosti.
 2. Student će se moći koristiti pomoćnim elektroničkim resursima koji pomažu u prijevodu stručnoga teksta.
 3. Student će moći primjeniti znanja iz gramatike klasičnoga sanskrta za prepoznavanje oblika u stručnome tekstu.
 4. Student će moći interpretirati stručni tekst odabran za čitanje na seminaru.
 5. Sudent će moći samostalno prevesti sa staroindijskoga i srednjoindoarijskih jezika na hrvatski jezik tekstove za koje nisu potrebna zahtjevna specifična stručna znanja uz pomoć rječnika
Metode podučavanja
U početku semestra predavanja, u nastavku prijevodne vježbe sa studentima. Studenti pripremaju za domaću zadaću izabrani odsječak teksta i čitaju ga na satu s nastavnikom.
Metode ocjenjivanja
Ako je student izvršavao svoje obveze tijekom semestra stekao je uvjete za izlazak na kolokvij na kojem se dobiva opisna ocjena.

Obavezna literatura
 1. Katičić, Radoslav (1973), Stara indijska književnost, Zagreb: Izdavački zavod Matice hrvatske.
 2. Tekst izabran za čitanje na seminaru: kritičko ili drugo izdanje.
Dopunska literatura
 1. Knjige ili znanstveni (stručni) članci vezani uz tekst koji se na seminaru čita.

Izborni predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6., 8. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Ljetni semestar