Naziv
Slušanje i govor
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
ECTS bodovi
6
Šifra
51313
Semestri izvođenja
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Govorne vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura