Naziv
Sociolingvistika
Organizacijska jedinica
Katedra za nederlandistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
117636
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Lektorske vježbe
60

Cilj
Stjecanje osnovnog znanja o najvažnijim teoretskim aspektima sociolingvistike. Studenti uče kako ove teorije povezati s analizama iz konkretnih jezičnih situacija u višejezičnoj nizozemskoj zajednici.
Sadržaj
 1. Sociolingvistika – temeljni pojmovi
 2. Sociolingvistika u nizozemskom govornom području
 3. Standardni nizozemski jezik
 4. Jezični varijeteti i socijalni faktori
 5. Dijalekti
 6. Jezik i socijalne klase
 7. Jezik i etničke grupe
 8. Jezik i etničke grupe
 9. Jezični varijeteti – dob (jezik mladih)
 10. Jezični varijeteti – spol
 11. Dvojezičnost i višejezičnost
 12. Jezična politika – Nizozemska i Belgija
 13. Jezična politika – regionalni jezici
 14. Jezični kontakti
 15. Budućnost nizozemskog jezika

Ishodi učenja
 1. nabrojati i opisati temeljne sociolingvističke pojmove
 2. prepoznati i kritički opisati promjene u standardnom nizozemskom jeziku
 3. poznavati nizozemske jezične varijetete prema kategoriziranim socijalnim faktorima
 4. prepoznati i interpretirati probleme dvojezičnosti i višejezičnosti u nizozemskom jezičnom području
 5. kritički se osvrnuti na jezičnu politiku nizozemskog jezičnog područja (s naglaskom na Nizozemsku)
 6. predvidjeti i obrazložiti mogući budući razvoj nizozemskog jezika s obzirom na utjecaja drugih jezika
Metode podučavanja
frontalna nastava, PowerPoint prezentacije, prateći fotokopirani materijal
Metode ocjenjivanja
Osnova za vrednovanje rada pojedinog studenta je njegovo redovito pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, kvaliteta obavljenih zadataka izvan nastave te završni ispit.

Obavezna literatura
 1. Chambers, J., Sociolinguistic Theory , Blackwell Publishers, Oxford 1995; Appel, R. e.a. (red.), Taal en taalwetenschap , Blackwell Publishing, Oxford 2002.
Dopunska literatura
 1. Nortier, J., Nederland meertalenland. Feiten, perspectieven en meningen over meertaligheid , Aksant, Amsterdam 2009; Dorren, G. , Nieuwe tongen. De talen van migranten in Nederland en Vlaanderen , Amsterdam 1999

Obavezan predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 3. semestar