Naziv
Spomenici i ambijenti Italije od Boita do Brandija
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
184289
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Proučiti glavne pravce u teoriji konzerviranja i restauriranja od ujedinjenja do rekonstruiranja Italije nakon Drugoga svjetskog rata. Čitati, tumačiti i kritički sagledati na hrvatski prevedene tekstove glavnih aktera toga doba: C. Boita, T. V. Paravicinija, L. Beltramija, A. Rubbianija, G. Giovannonija, G. Chiericija, R. Panea, G. de Angelisa, R. Bonellija, C. Ceschija, C. Brandija.
Sadržaj
 1. 1. Uvodno predavanje: politički i kulturni kontekst ujedinjene Italije te uloga spomenika i starih gradova u političkim promjenama talijanskog Risorgimenta
 2. Restauratorske koncepcije i arheološki rad u Italiji u 19. stoljeću
 3. Camillo Boito od stilskog restauriranja do konverzije
 4. Boito i nastanak moderne teorije restauriranja u Italiji
 5. Talijanski spomenici na kraju 19. i početku 20. stoljeća
 6. Teoretičari i praktičari arhitektonskog konzerviranja i interveniranja u starim gradovima Italije: Paravicini, Beltrami, Rubbiani
 7. Problemi konzerviranja do 1918. u Italiji: od pojedinačnih spomenika do zaštite ambijenta
 8. Stvaranje „posredne teorije“ i „znanstvenog restauriranja“ Gustava Giovannonija
 9. Konzerviranje u doba fašizma: izazovi konzervatorskoj ideji u Italiji do 1931.
 10. Od kulturne hegemonije do političkog kolonijalizma: profesionalni obziri i politički zahtjevi u doba fašizma
 11. Ratna razaranja i problemi poratne obnove – uvod u problematiku
 12. Kultura restauriranja u Italiji 1943-1953.: teorija i praksa
 13. Od „znanstvenog“ od „kritičkog“ restauriranja: reakcije i tekstovi novoga naraštaja (Pane, Bonelli, De Angelis, Annoni, Ceschi)
 14. Ruševine i novo stvaralaštvo: mimetizam, ruševine i novogradnja (Zevi, Brandi, Berenson, Bianchi Bandinelli) – ostvarenja Scarpe, L. Grassi, BBPR
 15. Cesare Brandi od 1950. do 1970. godine

Ishodi učenja
 1. upoznati se s najvažnijim teorijskim paradigmama restauriranja u Italiji u posljednjih 150 godina
 2. uklopiti te spoznaje u širu sliku konzervatorske teorije u Europi
 3. povezati tu povijest ideja s društvenim procesima u Italiji i Europi od sredine 19. do sredine 20. stoljeća
 4. pronaći poveznice talijanske kulture restauriranja i hrvatskih konzervatora istoga vremena
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, samostalni zadaci
Metode ocjenjivanja
Seminari, pohađanje, ocjene dvaju kolokvija

Obavezna literatura
 1. Camillo Boito, Spomenik kao knjiga. Spisi o arhitekturi, kulturi i restauriranju, 1861.-1884., Disput, Zagreb 2013. (prevela Ana Vukadin, priredio Marko Špikić)
 2. Gustavo Giovannoni, Spomenici i ambijenti, Matica hrvatska, Zagreb 2018. (preveli Marko Špikić i Ana Vukadin, prir. M. Špikić)
 3. Roberto Pane, prijevod desetak spisa o teoriji i praksi restauriranja u Italiji od 1944. do 1966. – predviđeno za tisak 2019.
 4. Tekstovi C. Brandija, R. Bonellija, B. Berensona, R. Bianchi Bandinellija, De Angelisa u prijevodu Ane Vukadin i M. Špikića – bit će dostupni preko Omege
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 13. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 14. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 15. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 16. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 17. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 19. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 21. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 22. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 23. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 24. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 25. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 26. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 28. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar