Naziv
Stambena arhitektura 17. i 18. stoljeća u sjeverozapadnoj Hrvatskoj
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS
5
Šifra
36806
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Kolegij daje pregled korpusa reprezentativne stambene arhitekture na teritoriju današnje Hrvatske (dvorci, kurije, gradske palače i kuće). Obrađuju se tiploške i stilske karakteristike arhitekture te njihovo porijeklo, kao i regionalne specifičnosti (Slavonija, sjeverozapadna Hrvatska, Istra i Primorje, Dalmacija) te uloga naručitelja. Razmatraju se i različite namjene i modeli opremanja, kao i kasnija prenamjena i sudbina dvoraca njihovo današnje stanje. U sklopu terenske nastave obrađuje se i ambijentalna i urbanistička vrijednost stambene arhitekture.
Sadržaj
 1. Povijesni kontekst: 17. i 18. st. u Hrvatskoj. Naručitelji i tipovi stambene arhitekture.
 2. Tipologija i porijeklo rješenja baroknih dvoraca u srednjoeuropskom kontekstu I.
 3. Tipologija i porijeklo rješenja baroknih dvoraca u srednjoeuropskom kontekstu II
 4. Tipologija i porijeklo rješenja gradskih palača u baroku
 5. Arhitektura baroknih vrtova – uzori, razvoj i arhitekti
 6. Tipologija i stil dvoraca sjeverozapadne Hrvatske I
 7. Tipologija i stil dvoraca sjeverozapadne Hrvatske II
 8. Gradska stambena arhitektura baroknog razdoblja u gradovima sjeverozapadne Hrvatske.
 9. Terenska nastava u Hrvatskom zagorju/Varaždin – izlaganje referata
 10. 10. Tipologija i stil dvoraca u Slavoniji
 11. 11. Tipologija i stil dvoraca u Slavoniji II
 12. Komparativni primjeri - dvorci, palače i vile u Istri i Primorju
 13. Komparativni primjeri - dvorci, palače i vile u Dalmaciji
 14. Izlaganja semianrskih radova
 15. Izlaganja seminarskih radova

Ishodi učenja
 1. razlikovati modele pristupa umjetničkom djelu s obzirom na njegovu namjenu, izražajna sredstva i značenja
 2. koristiti osnovne pojmove i nazivlje vezano za konstruktivne elemente i tipologiju arhitekture
 3. prepoznavati speficične karakteristike arhitekture baroknog razdoblja
 4. prikupiti relevantne podatke iz literature i izvora primjenjujući adekvatne metode i tehnike
 5. primijeniti stečeno znanje u rješavanju istraživačkih problema u radovima manjeg opsega
Metode podučavanja
Predavanja, seminar, izlaganje, terenska nastava
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit, seminarski rad

Obavezna literatura
 1. V. Marković, Barokni dvorci Hrvatskog zagorja, Zagreb: NSK, 1995.
 2. A. Horvat – R. Matejčić- K. Prijatelj, Barok u Hrvatskoj, Zagreb: Sveučilišna naklada Liber, 1982.
 3. K.Horvat-Levaj, Barokna arhitektura, Zagreb: Naklada Ljevak, 2015.
 4. L. Dobronić, Zagrebački Kaptol i Gornji grad nekad i danas, Zagreb: Školska knjiga, 1986.
 5. P. Puhmajer, Barokne palače u Varaždinu: reprezentativna stambena i javna arhitektura 17. i 18. stoljeća. Zagreb: ArtTresor, Institut za povijest umjetnosti, 2022
Dopunska literatura
 1. M. Obad – Šćitaroci, Dvorci i perivoji Hrvatskoga zagorja, Zagreb: Školska knjiga, 1991
 2. M. Obad Šćitaroci, B. Bojanić Obad Šćitaroci, Dvorci i perivoji u Slavoniji : od Zagreba do Iloka, Zagreb: Šćitaroci, 1998.
 3. M. Obad Šćitaroci, B. Bojanić Obad Šćitaroci, Dvorac Golubovec u Donjoj Stubici : prostorno-konzervatorska studija revitalizacije i obnove dvorca, perivoja, perivojne šume i Vilinskih poljana, Zagreb : Šćitaroci : Arhitektonski fakultet Sveučilišta, 2008.

Izborni predmet na studijima
Stari studiji
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar