Naziv
Stara indijska književnost 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
3
Šifra
131794
Semestri izvođenja
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Student će moći razlikovati i analizirati stilske i poetičke razlike i specifičnosti pojedinih razvojnih faza stare sanskrtske ili prakrtske književnosti.
  2. Student će moći kritički prosuđivati o pojedinim književnim fenomenima u starim indijskim književnostima u društveno-povijesnome kontekstu.
  3. Student će moći samostalno istražiti, kategorizirati i komentirati elemente stila pojedinih književnih razdoblja i rodova stare indijske književnosti, te ih međusobno usporediti.
  4. Student će moći na temelju stečenih znanja samostalno osmisliti i oblikovati stručni rad iz područja stare indijske književnosti te ga izložiti pred stručnjacima i laicima na materinskom jeziku ili na nekom od stranih jezika struke.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura