Naziv
Staroindijsko jezikoslovlje 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
3
Šifra
131797
Semestri izvođenja
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Produbljivanje znanja iz staroindijskoga jezikoslovlja; pomoć studentima u izradi magistarskoga rada kojemu je tema iz područja staroindijskoga jezikoslovlja, pomoć u svladavanju tehničkih i stručnih zadataka pri izradi rada; u sagledavanju cjeline područja staroindijskoga jezikoslovlja izvornih tekstova i sekundarne literature; u ovladavanju pomagalima i metodama, u razumijevanju aktualnih problema i zadataka.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Sudent će moći opisati glavne probleme staroindijskoga jezikoslovlja.
  2. Student će se moći služiti znanstvenom sekundarnom literaturom i elektroničkim pomagalima za izradu magistarskoga rada iz područja indijskih filozofskih sustava i stručne književnosti.
  3. Student će se moći koristiti bibliografskim resursima koji će mu pomoći pri izradi magistarskoga rada.
  4. Sudent će moći opisati glavne probleme staroindijskoga jezikoslovlja.
Metode podučavanja
Predavanja, po potrebi seminarski rad
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit

Obavezna literatura
  1. Scharfe, Hartmut (1977.), Grammatical Literature, HIL; Wiesbaden.
Dopunska literatura