Naziv
Dijalektika i historizam: Hegel, Marx i problem metode
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
184185
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Upoznavanje s idejama filozofskih dijalektike, racionalnog i veridičkog diskursa; razvijanje analitičkih i interpretacijskih kompetencija iz teorijske filozofije i povijesti ideja te njihova primjena na analizu društvenih fenomena. Cjelovit prikaz sadržaja i rada u kolegiju po tjednima nalazi se u syllabu kolegija na web stranici Odsjeka za filozofiju http://www.ffzg.unizg.hr/filoz/dijalektika-i-historizam-hegel-marx-i-problem-metode/
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. kritički prosuditi filozofijske pojmove i probleme u kontekstu njihova povijesnog razvoja
 2. prosuđivati klasične i suvremene filozofijske tekstove
 3. pretraživati i kritički prosuđivati dostupne izvore u svrhu samostalnog usavršavanja u struci
 4. procjenjivati argumentacijske sklopove i dijaloške antiteze u kojima se artikuliraju temeljni pojmovi i stavovi historizma i dijalektike u marksizmu i drugim filozofskim kulturama
 5. izraditi pismeni rad na odabranu filozofijsku temu uz primjenu primarne i sekundarne literature i u skladu s načelima akademskog pisanja
Metode podučavanja
izlaganja (predavanja i referati) nastavnika i studenata, diskusija, pismeno i usmeno izvještavanje o pročitanoj građi za rad u kolegiju
Metode ocjenjivanja
praćenje sudjelovanja u kolegiju; čitanje i komentiranje završnog seminarskog rada

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 5. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 6. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 7. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 8. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 9. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 11. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 12. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 13. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 14. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 15. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 16. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 18. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 19. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 20. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 21. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 22. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 23. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 24. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 25. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 26. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 27. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 28. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 29. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 30. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 32. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 33. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 34. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 35. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 36. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar