Naziv
Suvremena filozofska terminologija I
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
184203
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznavanje studentica i studenata prve godine filozofije sa specifičnom stručnom terminologijom koja određuje različite suvremene teorijske pravce i discipline. To je pretpostavka za razumijevanje filozofije uopće kao i preciziranje vlastitog mišljenja. Naglasak je na razvoju sposobnosti kod studentica i studenata za samostalno prepoznavanje, argumentirano vrednovanje i korištenje terminološko-analitičkog instrumentarija filozofije u odnosu na druge teorijske discipline i društveno-humanističke znanosti.
Sadržaj
 1. Uvodna predavanja, suvremene filozofske discipline i terminologija
 2. Suvremene filozofske discipline i terminologija
 3. Suvremene filozofske discipline i terminologija
 4. Suvremene filozofske discipline i terminologija
 5. Fenomenologija i egzistencijalizam (E. Husserl)
 6. Fenomenologija i egzistencijalizam (M. Heidegger)
 7. Fenomenologija i egzistencijalizam (J. P. Sartre, S. de Beauvoir)
 8. Fenomenologija i egzistencijalizam (Merlau-Ponty)
 9. Suvremena filozofija, kulturalna teorija i psihoanaliza (F. de Saussure, R. Barthes)
 10. Suvremena filozofija, kulturalna teorija i psihoanaliza (J. Lacan, S. Žižek)
 11. Suvremena filozofija, kulturalna teorija i psihoanaliza (S. Hall)
 12. Suvremena filozofija, kulturalna teorija i psihoanaliza (F. Jameson)
 13. Suvremena filozofija, kulturalna teorija i psihoanaliza (T. Eagleton)
 14. Suvremena filozofija, kulturalna teorija i psihoanaliza (H. Lefebvre)
 15. Zaključna diskusija

Ishodi učenja
 1. Moći argumentirati svoje mišljenje
 2. Biti u stanju kritički prosuđivati
 3. Objasniti terminološke specifičnosti u suvremenoj filozofiji
 4. Osmisliti, oblikovati i izvesti prezentaciju pred publikom.
Metode podučavanja
Ex-catedra predavanja. Grupne rasprave i interakcija sa studentima. Seminari Individualni i grupni domaći uratci.
Metode ocjenjivanja
ocjene iz domaćih uradaka ocjena iz individualnog seminara ocjena iz grupnog seminara ocjena iz grupne prezentacije usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. • Theodor W. Adorno: Filozofska terminologija. Uvod u filozofiju (prvih 10 poglavlja)
 2. • Michael Hardt i Antonio Negri: Imperij (1.1., „Svjetski poredak”, 1.2. „Biopolitička proizvodnja”, 1.3. „Alternative unutar imperija”, 2.1. „Dvije Europe, dvije modernosti”)
 3. • Judith Butler: Nevolje s rodom (prvo poglavlje)
 4. • Perry Anderson: Razmatranja o „zapadnom marksizmu” („Nastanak zapadnog marksizma” i „Formalne promene”)
Dopunska literatura
 1. • Arendt, H., Izvori totalitarizma
 2. • Althusser, L., Ideologija i ideološki aparati države
 3. • Badiou A., Manifest za filozofiju
 4. • Beauvoir, S., Drugi spol
 5. • Deleuze G. i Guatarri, F., Što je filozofija?
 6. • Derrida, J., Politike prijateljstva
 7. • Eagleton, T., Teorija i nakon nje
 8. • Fanon, F., Prezreni na svijetu
 9. • Federici, S., Kaliban i vještica: žene, tijelo i prvobitna akumulacija
 10. • Foucault, M., Rođenje biopolitike
 11. • Heinrich, M., Uvod u Marxovu kritiku političke ekonomije
 12. • Hobsbawm, E. J., Nacije i nacionalizam
 13. • Laclau, E., Butler, J. i Žižek, S., Kontingencija, hegemonija, univerzalnost
 14. • Lefebvre, H., Preživljavanje kapitalizma: reprodukcija proizvodnih odnosa
 15. • Nagel, Th., Što sve to znači?
 16. • Ricoeur, P., O tumačenju: ogled o Freudu

Obavezan predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar