Naziv
Suvremena filozofska terminologija I
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS
3
Šifra
184203
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznavanje studentica i studenata sa specifičnom filozofskom terminologijom koja određuje različite suvremene filozofske tradicije i pravce. Budući da je riječ o pretpostavkama za razumijevanje filozofije uopće kao i preciziranju vlastitoga mišljenja, naglasak je na razvoju sposobnosti za samostalno prepoznavanje, argumentirano vrednovanje i korištenje terminološko-analitičkog instrumentarija filozofije u odnosu na druge teorijske discipline i društveno-humanističke znanosti.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje i razgovor o metodologiji
 2. Analitička i kontinentalna filozofija (Michel Foucault i Noam Chomsky)
 3. Analitička i kontinentalna filozofija (Michel Foucault i Noam Chomsky)
 4. Suvremene filozofske discipline i terminologija
 5. Suvremene filozofske discipline i terminologija
 6. Fenomenologija (Edmund Husserl)
 7. Fenomenologija (Martin Heidegger)
 8. Egzistencijalizam i nihilizam (Friedrich Nietzsche)
 9. Egzistencijalizam i teorija subjekta (Jean-Paul Sartre)
 10. Egzistencijalizam i filozofija roda (Simone de Beauvoir)
 11. Marksizam i historijski materijalizam
 12. Kritička teorija (Theodor W. Adorno)
 13. Kritička teorija (Herbert Marcuse)
 14. Suvremena filozofija i interdisciplinarnost
 15. Zaključna diskusija

Ishodi učenja
 1. Moći povezati određene filozofske pojmove i suvremene filozofske tradicije.
 2. Moći objasniti različite filozofske pojmove.
 3. Moći artikulirati određene suvremeno-filozofijske ideje i probleme.
 4. Kritički artikulirati određeni suvremeno-filozofijski problem te prepoznati razliku takve artikulacije u odnosu na znanstvenu ili umjetničku.
Metode podučavanja
Uvodna predavanja;
Grupne rasprave i interakcija sa studentima;
Analiza teksta;
Individualni i grupni domaći uratci
Metode ocjenjivanja
Ocjene iz domaćih uradaka;
Ocjena iz individualnog izlaganja;
Ocjena iz grupne prezentacije;
Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Theodor W. Adorno: "Filozofska terminologija. Uvod u filozofiju" (prvih 10 poglavlja)
 2. Michel Foucault: Rođenje biopolitike (4 predavanja)
 3. Judith Butler: "Nevolje s rodom" (prvo poglavlje)
 4. Thomas Nagel: "Što sve to znači?"
Dopunska literatura
 1. • Arendt, H., Izvori totalitarizma
 2. • Althusser, L., Ideologija i ideološki aparati države
 3. • Badiou A., Manifest za filozofiju
 4. • Beauvoir, S., Drugi spol
 5. • Deleuze G. i Guatarri, F., Što je filozofija?
 6. • Derrida, J., Politike prijateljstva
 7. • Eagleton, T., Teorija i nakon nje
 8. • Fanon, F., Prezreni na svijetu
 9. • Federici, S., Kaliban i vještica: žene, tijelo i prvobitna akumulacija
 10. • Foucault, M., Rođenje biopolitike
 11. • Hobsbawm, E. J., Nacije i nacionalizam
 12. • Laclau, E., Butler, J. i Žižek, S., Kontingencija, hegemonija, univerzalnost
 13. • Lefebvre, H., Preživljavanje kapitalizma: reprodukcija proizvodnih odnosa
 14. • Ricoeur, P., O tumačenju: ogled o Freudu
 15. • Ankica Čakardić, Pobunjeni um: eseji iz radikalne socijalne filozofije

Obavezan predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar