Naziv
Suvremena filozofska terminologija I
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
184203
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznavanje studentica i studenata prve godine filozofije sa specifičnom stručnom terminologijom koja određuje različite suvremene teorijske pravce i discipline. To je pretpostavka za razumijevanje filozofije uopće kao i preciziranje vlastitog mišljenja. Naglasak je na razvoju sposobnosti kod studentica i studenata za samostalno prepoznavanje, argumentirano vrednovanje i korištenje terminološko-analitičkog instrumentarija filozofije u odnosu na druge teorijske discipline i društveno-humanističke znanosti.
Sadržaj
 1. Uvodna predavanja, suvremene filozofske discipline i terminologija
 2. Suvremene filozofske discipline i terminologija
 3. Suvremene filozofske discipline i terminologija
 4. Suvremene filozofske discipline i terminologija
 5. Fenomenologija i egzistencijalizam (E. Husserl)
 6. Fenomenologija i egzistencijalizam (M. Heidegger)
 7. Fenomenologija i egzistencijalizam (J. P. Sartre, S. de Beauvoir)
 8. Fenomenologija i egzistencijalizam (Merlau-Ponty)
 9. Suvremena filozofija, kulturalna teorija i psihoanaliza (F. de Saussure, R. Barthes)
 10. Suvremena filozofija, kulturalna teorija i psihoanaliza (J. Lacan, S. Žižek)
 11. Suvremena filozofija, kulturalna teorija i psihoanaliza (S. Hall)
 12. Suvremena filozofija, kulturalna teorija i psihoanaliza (F. Jameson)
 13. Suvremena filozofija, kulturalna teorija i psihoanaliza (T. Eagleton)
 14. Suvremena filozofija, kulturalna teorija i psihoanaliza (H. Lefebvre)
 15. Zaključna diskusija

Ishodi učenja
 1. Moći argumentirati svoje mišljenje
 2. Biti u stanju kritički prosuđivati
 3. Objasniti terminološke specifičnosti u suvremenoj filozofiji
 4. Osmisliti, oblikovati i izvesti prezentaciju pred publikom.
Metode podučavanja
Ex-catedra predavanja. Grupne rasprave i interakcija sa studentima. Seminari Individualni i grupni domaći uratci.
Metode ocjenjivanja
ocjene iz domaćih uradaka ocjena iz individualnog seminara ocjena iz grupnog seminara ocjena iz grupne prezentacije usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. • Theodor W. Adorno: Filozofska terminologija. Uvod u filozofiju (prvih 10 poglavlja)
 2. • Michael Hardt i Antonio Negri: Imperij (1.1., „Svjetski poredak”, 1.2. „Biopolitička proizvodnja”, 1.3. „Alternative unutar imperija”, 2.1. „Dvije Europe, dvije modernosti”)
 3. • Judith Butler: Nevolje s rodom (prvo poglavlje)
 4. • Perry Anderson: Razmatranja o „zapadnom marksizmu” („Nastanak zapadnog marksizma” i „Formalne promene”)
Dopunska literatura
 1. • Arendt, H., Izvori totalitarizma
 2. • Althusser, L., Ideologija i ideološki aparati države
 3. • Badiou A., Manifest za filozofiju
 4. • Beauvoir, S., Drugi spol
 5. • Deleuze G. i Guatarri, F., Što je filozofija?
 6. • Derrida, J., Politike prijateljstva
 7. • Eagleton, T., Teorija i nakon nje
 8. • Fanon, F., Prezreni na svijetu
 9. • Federici, S., Kaliban i vještica: žene, tijelo i prvobitna akumulacija
 10. • Foucault, M., Rođenje biopolitike
 11. • Heinrich, M., Uvod u Marxovu kritiku političke ekonomije
 12. • Hobsbawm, E. J., Nacije i nacionalizam
 13. • Laclau, E., Butler, J. i Žižek, S., Kontingencija, hegemonija, univerzalnost
 14. • Lefebvre, H., Preživljavanje kapitalizma: reprodukcija proizvodnih odnosa
 15. • Nagel, Th., Što sve to znači?
 16. • Ricoeur, P., O tumačenju: ogled o Freudu

Obavezan predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 5. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 6. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 7. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 8. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 10. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 11. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 13. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 14. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 15. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 16. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 19. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 20. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 21. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 22. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 23. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 24. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 25. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 26. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 27. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 28. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 29. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 30. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 31. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 32. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 33. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 34. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 35. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 36. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 37. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 38. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 39. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 40. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 41. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 42. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 43. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 44. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 45. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 46. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 47. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 48. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 49. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 50. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar