Naziv
Diplomska radionica I - stara povijest
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
7
Šifra
117661
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Izrada kvalifikacijskog diplomskog rada i razvoj i demonstracija stečenih stručnih i općih vještina.
Sadržaj
 1. Ovjera istraživačkih područja i formuliranje tema o kojima polaznici pišu diplomski rad. Sastavljanje preliminarnih popisa literature i zadavanje inicijalne bibliografije.
 2. Verifikacija obrade zadane literature i komentar.
 3. Verifikacija obrade zadane literature i komentar.
 4. Proširena bibliografija
 5. Verifikacija obrade zadane literature i komentar.
 6. Verifikacija obrade zadane literature i komentar.
 7. Verifikacija obrade zadane literature i komentar.
 8. Formuliranje izvorne podloge - uputnica na različite vrste izvora
 9. Verifikacija obrade izvora i komentar.
 10. Verifikacija obrade izvora i komentar.
 11. Verifikacija obrade izvora i komentar.
 12. Verifikacija obrade izvora i komentar.
 13. Verifikacija obrade izvora i komentar.
 14. Definiranje odnosa između polaznikovih rezultata na građi i rezultata predloženih u literaturi.
 15. Zacrtavanje daljnjega rada na izradi diplomskog rada.

Ishodi učenja
 1. Heurističke vještine u radu na izvorima
 2. Heurističke vještine u radu na literaturi
 3. Vještina organiziranja izvornih podataka i teza iz literature
 4. Vještina vrednovanja prikupljenoga gradiva, formiranja i usmenog prezentiranja vlastitih zaključaka
 5. Vještina stručnog i znanstvenog raspravljanja
 6. Vještina usvajanja i ugradnje rezultata stručno-znanstvene rasprave u vlastiti rad
 7. Vještine odabira i formuliranja istraživačke teme
 8. Vještina primjene ranije znanja stečenih u prethodnim premetima u obradi odabranog istraživačkog pitanja na kojemu polaznik izrađuje kvalifikacijski rad
Metode podučavanja
Radionički tip uz maksimalno sudjelovanje svih studenata i nastavnika. Studenti predstavljaju što su napravili do određenog trenutka, rasprava i plan što dalje. Formuliranje istraživačkih pitanja, rasprava o smjernicama istraživanja. Upute o konkretnim pitanjima izrade rada.
Metode ocjenjivanja
Nema formalnog završnog ispita. Valorizira se polaznikov rad u diplomskoj radionici, preko pisanih uradaka koji su stalan njezin produkt i po kompetentnosti rasprave koju polaznik može razviti o građi za svoju istraživačku temu.

Obavezna literatura
 1. Prema individualnome popisu svakoga polaznika, u skladu s područjem i temom njegova kvalifikacijskog rada.
Dopunska literatura
 1. Prema individualnome popisu svakoga polaznika, u skladu s područjem i temom njegova kvalifikacijskog rada.

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. smjer Istraživački, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 3. semestar