Naziv
Diplomska radionica II - moderna i suvremena povijest
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
8
Šifra
124430
Semestri izvođenja
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Rad sa studentima na izradi diplomskog rada i rješavanju problema koje se javljaju tom prilikom te upućivanje studenata i studentica na međusobno komentiranje i diskusiju o vlastitim diplomskim radovima kako bi oni bili što bolji.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje.
 2. Suradnja u radu na izradi diplomskog rada.
 3. Suradnja u radu na izradi diplomskog rada.
 4. Suradnja u radu na izradi diplomskog rada.
 5. Suradnja u radu na izradi diplomskog rada.
 6. Suradnja u radu na izradi diplomskog rada.
 7. Suradnja u radu na izradi diplomskog rada.
 8. Suradnja u radu na izradi diplomskog rada.
 9. Suradnja u radu na izradi diplomskog rada.
 10. Suradnja u radu na izradi diplomskog rada.
 11. Suradnja u radu na izradi diplomskog rada.
 12. Suradnja u radu na izradi diplomskog rada.
 13. Suradnja u radu na izradi diplomskog rada.
 14. Suradnja u radu na izradi diplomskog rada.
 15. Završno predavanje.

Ishodi učenja
 1. Primjenjivati pravila pisanja znanstvenog rada u izradi diplomskog rada
 2. Odgovoriti na konkretni istraživački problem postavljen u diplomskom radu.
 3. Konceptualizirati multidisciplinarne/interdisciplinarne/transdisciplinarne pristupe u konkretnom istraživanju.
 4. Identificirati i koristiti odgovarajuće primarne i sekundarne povijesne izvore te različite izvore informacija za osmišljavanje teme i oblikovanje sinopsisa.
 5. Formulirati i braniti tezu diplomskog rada.
Metode podučavanja
Vođenje, suradnja, konzultiranje i nadgledanje rada na što uspješnijoj izradi diplomskog rada.
Metode ocjenjivanja
Ocjena je brojčana. Ocjenjuje se kvaliteta diplomskog rada.

Obavezna literatura
 1. Literatura za izradu individualnih diplomskih radova.
Dopunska literatura
 1. Literatura za izradu individualnih diplomskih radova.