Naziv
Švedski jezik III
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
ECTS bodovi
7
Šifra
184300
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Seminar
30
Lektorske vježbe
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Detaljnije upoznavanje s normativnom gramatikom švedskog jezika. Podizanje jezične kompetencije na razinu koja omogućuje razumijevanje velikog broja autentičnih općejezičnih tekstova. Podizanje razine aktivnog jezičnog znanja do razine koja omogućuje sadržajno sudjelovanje u raspravi.
Sadržaj
 1. Uvodna predavanja. Vježbe izgovora / Tema: spavanje i zdravlje I / Ponavljanje gramatike, nominala fraser
 2. Usmena izlaganja. Vježbe izgovora / Tema: spavanje i zdravlje II / Neodređeni i određeni oblici imenica, prepozicije
 3. Usmena izlaganja. Vježbe izgovora / Tema: Posjet liječniku I / Zamjenice I
 4. Razumijevanje pročitanog teksta i rad na tekstu. Vježbe izgovora: intonacija / Tema: Posjet liječniku II / Zamjenice II, prepozicije
 5. Rad na poslanim tekstovima studenata, pregled tipičnih pogrešaka. Vježbe izgovora. Diskusije u grupama / Tema: "Hos spågumman" i "Kaosteorin" / Ponavljanje
 6. Rad na poslanim tekstovima studenata, pregled tipičnih pogrešaka. Vježbe izgovora. Rasprava na razini grupe na aktualnu temu / Tema: "Råttfångaren från Hameln" / Glagolska vremena, prepozicije
 7. Vježba usmenog pripovijedanja: prepričavanje događaja iz prošlosti. Vježbe izgovora. Čitanje s razumijevanjem, tvorba riječi i rad na vokabularu / Tema: Vikinzi, grupna usmena izlaganja / Transitiva och intransitiva verb
 8. Usmeno predstavljanje poznatih Hrvata. Vježbe izgovora. Čitanje s razumijevanjem i rad na vokabularu / Tema: Švedski zakoni i parlamentarne stranke / Deponensverb, prepositioner
 9. Usmena izlaganja o odabranim mjestima u Švedskoj. Vježbe izgovora + diktat. Rad na novinskom članku. Uvod u usmeni referat / Tema: Kriminalitet I / Perfekt particip I
 10. Osvrt na predane tekstove. Vježbe izgovora + diktat. Rad na novinskom članku / Tema: Kriminalitet II / Perfekt particip II, prepozicije
 11. Osvrt na predane tekstove. Vježbe izgovora + diktat. Rasprava na aktualnu temu / Tema: "Varför inte ändra på hela budskapet?" / Red riječi u glavnim i zavisno-složenim rečenicama
 12. Diskusija i usporedba 'tipično švedskoga' i 'tipično hrvatskoga'. Vježbe izgovora. Čitanje s razumijevanjem: novela, razgovor o pročitanom / Tema: Traperice / Veznici i prepozicije
 13. Osvrt na pročitane tekstove. Vježbe izgovora. Čitanje s razumijevanjem: novela po izboru / Tema: Kava i švedska kultura 'fike' – usmena izlaganja u grupi / Partikelverb I
 14. Rad na prethodno započetim recenzijama. Vježbe izgovora. Usmeno predstavljanje druge studijske grupe / Tema: Duhan / Partikelverb II. Izreke i poslovice I
 15. Sažetak kolegija usmeno i u kratkim crtama napismeno. Ponavljanje i priprema za ispit / Izreke i poslovice II / Test razumijevanja slušanog teksta

Ishodi učenja
 1. Studenti će ovladati složenijim gramatičkim struktarama;
 2. ovladati leksikom koji omogućuje aktivno sudjelovanje u raspravama na razini A2/B1;
 3. razumjeti složenije govorne tekstove (izvornih govornika, različitih dijalekata/ lokalnih govora);
 4. razviti prezentacijske vještine i spontani govor na stranom jeziku;
 5. vježbati pismeno i usmeno sažeti zadani tekst.
Metode podučavanja
Pismene i usmene vježbe (samostalan rad, rad u paru, rad u grupi, mentorski rad), pisanje eseja.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit, esej, usmeni ispit. Konačna ocjena proizlazi iz navedenih komponenti, kao i redovnog prisustvovanja nastavi i izvršavanja obaveza tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Althoff, J. – Nyberg, R. (2003). Ordförrådet. Stockholm : Alfabeta
 2. Bodegård, A. (1985). Tänk efter – verb+partikel. Stockholm : Skriptor Förlag
 3. Bolander, M. (1994). Språkbygge. Stockholm : Almquist&Wiksell Förlag AB
 4. Ekeroth, L-J. (1995). Ordföljd, tempus, bestämdhet. Malmö : Gleerups
 5. Eckerbom, T. – Söderberg, E. (1990). Sagor och Sanningar. Stockholm : Natur och kultur
 6. Fasth, C.– Kannermark, A. (1997). Form i fokus – övningsbok i svensk grammatik del B. Lund : Folkuniversitetets förlag
 7. Göransson, U. – Helander, A. – Parada, M. (2002). På svenska 2! Svenska som främmande språk. Lärobok. Lund : Folkuniversitetets förlag
 8. Hallström, A. – Östberg, U. (1999). Fasta fraser. Lund : Studentlitteratur
 9. Hallström, A. – Östberg, U. (2001). Svår grammatik och ordbildning. Lund : Studentlitteratur
 10. Hallström, A. – Östberg, U. (1999). Svår svenska. Idiom och slang i urval. Studentlitteratur. Stockholm : Natur och Kultur
 11. Holm, B. – Nyborg, R. – Pettersson, N-O. (2001). Svenska utifrån – lärobok i svenska. Stockholm : Svenska institutet
 12. Levy Scherrer, P. – Lindemalm, K. (2014). Rivstart B1 + B2. Stockholm : Natur och kultur
 13. Mathlein, M. (1991). Avancera Ord. Stockholm : Skriptor Förlag
 14. Mathlein, M. (1991). Avancera Grammatik. Stockholm : Skriptor Förlag
 15. Mathlein, M. (2001). Plats, tid, form – grammatikövningar. Marianne Mathleins Förlag
Dopunska literatura
 1. Krapu, S. (2002). Jag behöver busschauffören. Ord&visor
 2. Nordqvist, S. (1991). Pannkakstårtan. Bromma : Bokförlaget Opal AB

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 2. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 1., 3., 5. semestar
 4. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 5. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar