Naziv
Talijanska komična tradicija od 14. do 17. stoljeća
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS
5
Šifra
145929
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
  2. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij