Naziv
Temelji indijske civilizacije 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
35950
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznati studente s materijalnim, duhovnim i povijesnim pretpostavkama i temeljima indijskih studija. Omogućiti stvarno razumijevanje sadržaja tekstova koji se čitaju u seminarima, kao i praćenje nastave o indijskoj povijesti, indijskim književnostima, religijama i filozofiji.
Sadržaj
 1. Duhovna klima u Indiji krajem upanišadskog razdoblja
 2. Pregled duhovnih pokreta koji se otklanjaju od uobičajenog vedskog svjetonazora
 3. Buddhin životopis
 4. Osnovno buddhističko učenje
 5. Stvaranje i podjela buddhističkog pālijskog kanona
 6. Raskoli unutar buddhizma i podjela na dvije glavne grana hinayānu i mahāyānu
 7. Osnovne karakteristike mahayanskog buddhizma
 8. Osnovne postavke đinizma
 9. Nastanak hinduizma i njegov odnos prema vedskoj tradiciji
 10. Svete knjige hinduizma
 11. Hinduistička božanstva i njihove osnovne karakteristike
 12. Hinduistička božanstva i njihove osnovne karakteristike
 13. Podjela života na životna razdoblja
 14. Ortodoksni hinduizam - pravne norme, obredi, životni ciljevi
 15. Pregled drugih religija na indijskom potkontinentu

Ishodi učenja
 1. Student će moći definirati osnovne pojmove buddhističke kulture i religije, te poslijevedske brahmanističke kulture i religije.
 2. Student će moći opisati rani povijesni razvoj buddhizma, đinizma i poslijevedskoga brahmanizma.
 3. Student će moći prepoznati a zatim i objasniti osobitosti hinayanskoga, mahayanskoga i tantričkoga buddhizma.
 4. Student će moći prosuditi koji je bio značaj i važnost buddhizma, đinizma i brahmanizma za klasičnu indijsku kulturu.
 5. Student će moći procijeniti utjecaj buddhizma, đinizma i brahmanizma na religijsku, kulturnu i socijalnu sliku suvremene Indije.
 6. Student će moći opisati razvoj i osnovne postavke hinduizma
 7. Student će moći navesti glavna hinduistička božanstva i osnovne svete tekstove
 8. Student će moći nabrojati sve religije koje su nastale na indijskom potkontinentu i one koje na njemu postoje, ali nisu na njemu nastale.
Metode podučavanja
Predavanja uz prezentacije i povremene video-materijale u obliku kraćih filmova o pojedinim temama.
Metode ocjenjivanja
Usmeno ispitivanje studenata na ispitu na kraju semestra. Student se ocjenjuje brojčanom ocjenom.

Obavezna literatura
 1. ista kao kod Temelji indijske civilizacije 1
Dopunska literatura
 1. ista kao kod Temelji indijske civilizacije 1

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar