Naziv
Teorija književnosti: Marksizam i književnost
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS
6
Šifra
160791
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
svladavanje osnovnih koncepata i historijskog razvitka marksističkog razumijevanja književnosti
Sadržaj
 1. Konstituiranje kolegija. Osnovne kategorije.
 2. Problemi marksističke estetike i pristupa književnosti
 3. Karl Marx i svjetska književnost
 4. Sukobi: Trocki i OPOJAZ
 5. Oko Frankfurta: Benjamin, Adorno i kulturna industrija
 6. Caudwell: poezija i industrijska revolucija
 7. Gramsci i književnost
 8. Sukobi: Krleža i „književna ljevica“
 9. Lukács: čitanje klasika i „kritički realizam“
 10. Socijalna povijest umjetnosti i književnosti: Hauser
 11. Williams i britanska marksistička tradicija
 12. Književnost i Althusserovi ideološki državni aparati
 13. Machereyevo čitanje Julesa Vernea
 14. Izmišljanje prošlosti: Hobsbawm
 15. Moretti: roman i građanin

Ishodi učenja
 1. definirati ključne elemente književnoteorijske pojmovne i metodološke aparature
 2. opisati povijesni razvoj teorije književnosti, navesti relevantne pravce i njihove predstavnike, te razlikovati njihove pojmove i metode
 3. primijeniti književnoteorijske pojmove i metode u analizi strukture književnih tekstova, kao i drugih kulturnih fenomena
Metode podučavanja
izlaganje, rasprava, rad u grupama
Metode ocjenjivanja
test I esej

Obavezna literatura
 1. T. Eagleton & D. Milne (1996) Marxist Literary Theory: A Reader, Oxford: Blackwell
 2. F. Mulhern, prir. (2013/1992) Contemporary Marxist Literary Criticism, London & New York: Routledge
 3. S. Petrović, prir. (1983) Marksizam i književnost I-II, Beograd: Prosveta
 4. T. Eagleton (2002/1976) Marxism and Literary Criticism, London & New York: Routledge
 5. A. Hauzer/Hauser/ (1966) Socijalna istorija umetnosti i književnosti, I-II, Beograd: Kultura
 6. G. Lukács (1986) Roman i povijesna zbilja, Zagreb: Globus
 7. P. Macherey (1979) Teorija književne proizvodnje, Zagreb: Školska knjiga
 8. F. Moretti (2016) Građanin. Između povijesti i književnosti, Zagreb: Multimedijalni institut
 9. R. Williams (1977) Marxism and Literature, Oxford: Oxford University Press
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Zimski semestar