Naziv
Teorija spoznaje - seminar: Uvod u socijalnu epistemologiju
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS
3
Šifra
117984
Semestri
zimski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Upoznavanje, analiza i usporedba tradicionalne epistemologije izgrađene oko individualnog spoznavatelja i socijalne epistemologije unutar koje se naglasak stavlja na institucije i konvencije važne za formiranje spoznaje i proizvodnju znanja u suvremenom intelektualnom polju, napose na području prirodnih i društvenih znanosti.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij
 2. Određenje istraživačkog polja
 3. Pregled strategija opravdanja u socijalnoj epistemologiji
 4. Teorija znanosti Karla Poppera
 5. Kuhn i struktura znanstvenih revolucija (prvi dio)
 6. Kuhn i struktura znanstvenih revolucija (drugi dio)
 7. Edinburška škola: uvod u Strogi program
 8. Edinburška škola: Wittgenstein, pravila i institucije
 9. Strogi program i njegovi kritičari
 10. Studiji znanosti i tehnologije (prvi dio)
 11. Studiji znanosti i tehnologije (drugi dio)
 12. Jaki i slabi program u socijalnoj epistemologiji (prvi dio)
 13. Jaki i slabi program u socijalnoj epistemologiji (drugi dio)
 14. Socijalna epistemologija i organizacija sveučilišta
 15. Završna rasprava

Ishodi učenja
 1. Ustanovljenje ključnih razlika između tradicionalno-individualnog i socijalno-epistemološkog pristupa znanju
 2. Razumijevanje povijesnog razvoja filozofije i znanosti tokom 19. i 20. stoljeća
 3. Razvijanje sposobnosti formuliranja hipoteza i razvijanje sposobnosti argumentacije.
 4. Razvijanje vještine čitanja znanstvene literature i tekstualne analize.
Metode podučavanja
Metode poučavanja u kolegiju su izravna metoda (predavanja u sklopu seminara) i istraživačka metoda poučavanja (pisanje seminarskog rada na kraju semestra).
Metode ocjenjivanja
Metoda ocjenjivanja: vrednovanje pisanog seminarskog rada i aktivnosti na nastavi.

Obavezna literatura
 1. David Bloor, Knowledge and social imagery, 1991., University of Chicago Press
 2. David Bloor, Wittgenstein, rules and institutions, 1997., Routledge
 3. David Hess, Science Studies: An advanced introduction, 1997., New York University Press
 4. David Hess, Science Studies: An advanced introduction, 1997., New York University Press
 5. Imre Lakatos i Alan Musgrave (ur.), Criticism and growth of knowledge, 1970., Cambridge University Press
 6. Paul Feyerabend, Protiv metode, 1987. Veselin Masleša (prev.Mario Suško)
Dopunska literatura
 1. Ian Hacking, Representing and intervening, 1983., Cambridge University Press
 2. Susan Haack, Defending science within reason, 2007., Prometheus Books
 3. Alan F. Chalmers, What is this thing called science?, 1999., Open University Press
 4. Fredrick Schmitt, Socijalna epistemologija, u: Epistemologija. Vodič kroz teorije znanja, 2004. (J.Greco i E.Sosa ur., hrv. izdanje priredio B.Mikulić), Jesenski i Turk
 5. K. Brad Wray, Kuhn’s evolutionary social epistemology, Cambridge University Press
 6. Steve Fuller, Thomas Kuhn: A philosophical history for our times, 2000., Univerisity of Chicago Press
 7. Steve Fuller i James H. Collier, Philosophy, rhetoric and the end of knowledge, 2004., LEA Publishers
 8. Snježana Prijić-Samaržija, Društvo i Spoznaja, 2004., Kruzak
 9. David Hess, Science Studies: An advanced introduction, 1997., New York University Press
 10. Boran Berčić, Znanost i istina, 1995., Hrvatski kulturni dom
 11. Barry Barnes, T. S.Kuhn and social science, 1982., Columbia University Press
 12. Karl R. Popper, Logika naučnog otkrića, 1973., Nolit (prev.Staniša Novaković)
 13. Martin Hollis i Steven Lukes (ur.), Rationality and relativism, 1994., MIT Press
 14. Larry Laudan, Beyond Positivism and relativism, 1996., Westview Press

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 3. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar