Naziv
Teorijska arheologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
117934
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati studente s razvojem znanstvene misli u arheologiji s posebnim težištem na prapovijesnoj arheologiji
Sadržaj
 1. Uvod u teorijsku arheologiju
 2. Počeci arheologije
 3. Rasprave o arhaičnosti ljudskog roda i počeci arheologije paleolitika
 4. Počeci i razvoj prapovijesne arheologije u Hrvatskoj
 5. Kulturno-povijesni pristup
 6. Rani funkcionalno-procesualni pristup
 7. Procesualni i postprocesualni pristupi
 8. Socijalna arheologija
 9. Ekonomska arheologija
 10. Kognitivna arheologija
 11. Arheologija danas
 12. Arheologija i druge znanosti
 13. Budućnost arheologije
 14. Rasprave
 15. Rasprave

Ishodi učenja
 1. Navesti i raspraviti osnovne sociološke i filozofske pravce koji su utjecali na arheološke teorije
 2. Navesti i raspraviti glavne arheološke teorije i okolnosti njihova formiranja
 3. Razumjeti, vrednovati i kritički propitivati značaj teorije pri donošenju arheoloških interpretacija
Metode podučavanja
predavanja, diskusija
Metode ocjenjivanja
pismeni zadaci tijekom nastave, pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Johnson, M., 2009, Archaeological Theory: An Introduction, Willey-Blackwell
 2. Olsen, B. 2002, Od predmeta do teksta, Geopoetika, Beograd
 3. Trigger, B. 2006, A History of Archaeological Thought, Cambridge University Press
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. smjer Antička, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 3. smjer Prapovijesna, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 4. smjer Srednjovjekovna, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar