Naziv
Diplomski rad na studiju Indologije
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS
15
Šifra
124581
Semestri
ljetni
Satnica
Seminar
0

Cilj
Cilj je diplomskoga rada na studiju indologije da se studenti nauče služiti literaturom, primarnom i sekundarnom; da se upoznaju sa strukturom stručnoga (i znanstvenoga) rada, kao i s metodologijom istraživanja u filološkim znanostima.
Sadržaj
 1. Mentorske konzultacije
 2. Mentorske konzultacije
 3. Mentorske konzultacije
 4. Mentorske konzultacije
 5. Mentorske konzultacije
 6. Mentorske konzultacije
 7. Mentorske konzultacije
 8. Mentorske konzultacije
 9. Mentorske konzultacije
 10. Mentorske konzultacije
 11. Mentorske konzultacije
 12. Mentorske konzultacije
 13. Mentorske konzultacije
 14. Mentorske konzultacije
 15. Mentorske konzultacije

Ishodi učenja
 1. Student će na temelju stečenih znanja samostalno osmisliti i oblikovati stručni rad iz nekoga od indoloških područja te ga izložiti pred stručnjacima i laicima na materinskom jeziku ili na nekom od stranih jezika struke
 2. Student će moći pred stručnjacima i laicima jasno i nedvosmisleno komunicirati svoje zaključke i argumente o stručnim i znanstvenim pitanjima te aktivno sudjelovati u raspravama obrazlažući svoja stajališta.
 3. Student će moći procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za samostalni ili formalni nastavak obrazovanja u tijeku cjeloživotnoga obrazovanja.
 4. Student će moći odgovorno i samostalno iznositi sadržaje iz struke koji sadrže visoke etičke vrijednosti iz indijske kulture i baštine.
Metode podučavanja
Mentorske konzultacije
Metode ocjenjivanja
Usmena obrana rada pred povjerenstvom.

Obavezna literatura
 1. Literatura ovisi o temi koju student izabere za rad
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar