Cilj
Cilj terenske nastave je omogućiti studentu razumijevanje arheološkog gradiva kroz praktičan rad na arheološkom lokalitetu te ga usmjeriti na rješavanje i analiziranje problema iz arheološke prakse. Integriranjem terenske nastave na svim razinama studija studentima je omogućen postepeni razvoj kompetencija od početka do kraja obrazovanja.
Sadržaj
 1. Praktičan rad na arheološkom lokalitetu
 2. Praktičan rad na arheološkom lokalitetu
 3. Praktičan rad na arheološkom lokalitetu
 4. Praktičan rad na arheološkom lokalitetu
 5. Praktičan rad na arheološkom lokalitetu
 6. Praktičan rad na arheološkom lokalitetu
 7. Praktičan rad na arheološkom lokalitetu
 8. Praktičan rad na arheološkom lokalitetu
 9. Praktičan rad na arheološkom lokalitetu
 10. Praktičan rad na arheološkom lokalitetu
 11. Praktičan rad na arheološkom lokalitetu
 12. Praktičan rad na arheološkom lokalitetu
 13. Praktičan rad na arheološkom lokalitetu
 14. Praktičan rad na arheološkom lokalitetu
 15. Praktičan rad na arheološkom lokalitetu

Ishodi učenja
 1. Izraditi terensku dokumentaciju pomoću propisanih formulara
 2. Prepoznati i izdvojiti različite vrste arheološkog materijala radi njegove daljnje obrade ili konzervacije
 3. Moći uz voditelja sudjelovati u pripremi, organizaciji, podjeli poslova i provođenju arheološkog istraživanja
 4. Koristiti suvremene geodetske instrumente i foto opremu za potrebe arheološkog dokumentiranje
 5. Navesti i opisati svoja opažanja o terenu te ih pismeno prezentirati u obliku terenskog dnevnika
 6. Opažati i razlikovati tragove ljudske aktivnosti kroz arheološku stratigrafiju
 7. Prepoznati i definirati principe arheološkog uslojavanja
Metode podučavanja
Kroz praktičan rad na arheološkom lokalitetu pratit će se usvajanje kompetencija prepoznavanja, definiranja i vrednovanja osnovnih načela arheološkog istraživanja i dokumentiranja, te primjena teoretskih znanja u različitim praktičnim kontekstima.
Metode ocjenjivanja
Rad studenata vrednuje se predajom terenskog dnevnika i obrazaca. Studenti samostalno vode terenski dnevnik tijekom arheološkog istraživanja prema danim uputama i primjerima, a opažanja u njemu rezultat su rada i razumijevanja studenta o arheološkom lokalitetu. Po završetku terenskog rada student je obavezan predati obrasce potpisane od strane voditelja istraživanja.

Obavezna literatura
 1. Barker, P. Tehnike arheološkog iskopavanja. MHAS. Split. 2000.
Dopunska literatura
 1. Green, K. Archaeology: An Introduction. Routledge. London. 2002.

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar