Naziv
Učenje stranog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
ECTS bodovi
3
Šifra
36732
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati studente sa suvremenim metodama nastave stranih jezika, njihovim razvojem te utjecajima lingvistike i drugih srodnih znanosti na metodologiju nastave stranih jezika; dati pregled teorija i načela učenja i faktora koji na učenje utječu (motivacija, primanje obavijesti, pamćenje, uporaba pohranjenih obavijesti) te razmatrati ta načela u slučaju učenja stranog jezika; razmatrati principe poučavanja i različite modele teorije nastave stranih jezika dati pregled razvoja suvremenih metoda učenja stranih jezika što se povezuje s razvojem jezikoslovne znanosti i njezinim utjecajem na nastavu i poučavanje.
Sadržaj
 1. Učenje: klasično uvjetovanje, operantno uvjetovanje, socijalne teorije učenja, kognitivne teorije učenja
 2. Pamćenje – 1: vrijeme zadržavanja obavijesti, (senzorno, kratkoročno, dugoročno), vrste dugoročnog pamćenja, deklarativno i proceduralno pamćenje (epizodičko i semantičko)
 3. Pamćenje – 2: obrada obavijesti i pamćenje, moždana lateralizacija i pamćenje, zaboravljanje, poremećaji pamćenja, pamćenje i dob, pamćenje i kontekst
 4. Učenje stranog/drugog jezika: teorije i modeli
 5. Metode učenja stranih jezika do kraja 19. stoljeća
 6. Reforma učenja stranih jezika u 19. stoljeću: direktne metode
 7. Utjecaj strukturalizma i biheviorizma na nastavu stranih jezika
 8. Teorijski pogledi o jeziku Chomskoga i njegov utjecaj na nastavu stranih jezika
 9. Utjecaj sociolingvistike, kontrastivne analize i primijenjene lingvistike na nastavu stranih jezika
 10. Audiovizualne metode
 11. Ilustracija učenja stranog jezika AVGS (audio-vizualnom globalno-strukturalnom) metodom
 12. Ilustracija učenja stranog jezika AVGS (audio-vizualnom globalno-strukturalnom) metodom
 13. Principi AVGS metodologije i njihov razvoj
 14. Suvremene metode nastave stranih jezika
 15. Bilingvizam

Ishodi učenja
 1. objasniti razlike između procesa usvajanja i učenja jezika
 2. opisati i objasniti raznovrsne teorije i pristupe učenju stranoga jezika
 3. objasniti i upotrijebiti osnovnu lingvističku aparaturu na različitim razinama proučavanja jezika
 4. uusporediti i komentirati principe AVGS metodologije s ostalima pristupima učenju stranoga jezika
 5. objasniti i komentirati pojam bilingvizma
Metode podučavanja
Predavanja (30 sati)
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave (1 ECTS), kolokviji (ako im student pristupi), ispit (2 ECTS)

Obavezna literatura
 1. Guberina, P. (1967). Audiovizuelna-globalnostrukturalna metoda. Govor, 1, 2, str. 5-27.
 2. Horga, D. (1977). O učenju izgovora. Strani jezici, 6, 3-4, 191-195.
 3. Prebeg-Vilke, M. (1977). Uvod u glotodidaktiku. Školska knjiga. Zagreb, str. 6-113.
 4. Mitchell, R., F. Myles (1998). Second Language Learning Theories. London, New York, Sydney. Auckland. Arnold.
Dopunska literatura
 1. Črnivec, Lj. (1993). Alternativne metode u nastavi stranih jezika. Strani jezici, 22, 1, 27-40.
 2. Montani, K. (1971). Dimaničnost didaktičkih postupaka pri usvajanju stranih jezika po audiovizuelnoj-globalnostrukturalnoj metodi. Govor, 2, 3, 35-45.
 3. Šimunović, A. (1971). Gramatika govora. Govor, 2, 3, 47-54.
 4. Šimunović, A. (1971). Zašto u AVGS metodi ne pristupamo istovremeno pisanom i govornom jeziku. Govor, 2, 3, 55-65.

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 6. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 7. Fonetika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 8. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 15. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 16. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 20. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 21. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 22. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 23. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 24. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 25. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 26. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 27. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 28. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 29. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar