Naziv
Umjetnost romanike
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS
5
Šifra
51169
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Terenske vježbe
15

Cilj
Kolegij pruža pregled arhitekture, skulpture i slikarstva u Europi u vrijeme romanike. Ovo izuzetno značajno razdoblje europske umjetnosti pružilo je veliki broj spomenika pa je cilj kolegija sistematizirati umjetničku građu kako bi se studenti upoznali s najznačajnim spomenicima i problemima koje ova građa nosi. Kolegij će se baviti tehnikama građenja, stilskim osobinama i liturgijskim aspektima razvoja romaničke arhitekture na prostoru Europe. Govorit će se o prvom zajedničkom stilu građenja XI. – XIII. stoljeća tj. o općim pretpostavkama i specifičnim rješenjima od važnosti za njegovo formalno, funkcionalno i estetsko poimanje. Pratit će se promjene u tehnici i konstrukciji gradnje od bazilika s ravnim stropom do svodnih konstrukcija i složenih oblika hodočasničkih crkava te objasniti regionalne razlike.
Romaničko razdoblje također svjedoči ponovnom rađanju monumentalne skulpture. Skulptura će se obraditi na primjerima francuske romanike (u pokrajinama Languedoc-Rousillon, Burgundija, Provansa i drugima), talijanskim spomenicima (u Veroni, Modeni, Bariju i drugdje) te kroz druge odabrane primjere i posebne teme kao što su, na primjer, drvena raspela ili skulptura u bronci. Romaničko slikarstvo će također obuhvatiti ponajprije Francusku, Italiju i Španjolsku i to kroz rukopisno i zidno slikarstvo. Kroz upoznavanje sa stilskim i tematskim rasponom arhitekture, skulpture i slikarstva razotkrit će se duhovni i povijesni okoliš europskog prostora tog vremena iz kojeg je umjetnik crpio ne samo stilske već i idejne poticaje. Tu se ponajprije očitava važnost gregorijanske reforme, prakse hodočašća, te uloga umjetnosti u borbi protiv hereze.
Sadržaj
 1. 1. Počeci ranoromaničke arhitekture u Lombardiji i Kataloniji: majstori comacini
 2. 2. Romanički katedralni kompleksi u komunama doline rijeke Po i istočnog Jadrana
 3. 3. Transformacija ranokršćanske arhitekture: Rim i Toskana (Firenca/Pisa)
 4. 4. Hodočasničke crkve na putu za Compostelu; križari i model Sv. Groba
 5. 5. Cluny III: benediktinska mreža i eksperimenti opata Huga
 6. 6. Normandija i Engleska: prema gotici (križno-rebrasti svod i dematerijalizacija ziđa)
 7. 7. Kolokvij
 8. 8. Povratak skulpture monumentalnih razmjera, rana romanika (Saint Genis-des-Fontaines, Roussillon regija); Skulptura u kontekstu samostana i skulptura u Languedoc regiji: Toulouse, Moissac, Souillac, Beaulieu-sur-Dordogne, crkva Saint Foy, Conques i tema Krista u slavi u romaničkoj skulpturi
 9. 9. Skulptura u Burgundiji: Vézeley, Autun, Cluny
 10. 10. Regionalne razlike: zapadna Francuska (Saintes, Aulney-de Saintonge, Poitiers) i umjetnost u službi borbe protiv hereze na jugu: Saint Gilles du Gard (Provansa); skulptura u Španjolskoj: Ripoli, Santo Domingo de Silos
 11. 11. Rukopisna umjetnost (francuski i anglo-normanski primjeri: Bury St. Edmunds Biblija, St. Albans psaltir), retorika moći i viteška klasa u Bayeux tapiseriji, tema apokalipse u romaničkom slikarstvu: Apokalipsa Beatusa of Liébane.
 12. 12. Romaničko zidno slikarstvo: Francuska: uvodne napomene i istočna Francuska (Saint-Chef-en Dauphiné, Auxerre, Berzé-la-Ville), zidno slikarstvo u središnjoj Francuskoj (Saint Savin), struktura naracije u zidnom slikarstvu središnje Francuske (Brinay, Chalivoy-Milon, Vicq), najznačajniji primjeri zidnog slikarstva u Španjolskoj (Tahull, León)
 13. 13. Romanička skulptura u Italiji: Wiligelmo (Modena), San Zeno u Veroni, Benedeto Antelami (Parma, Fidenza), Lucca, Bari; Romaničko slikarstvo u Italiji (Civate, San Pietro al Monte, Rim S. Clemente, Monte Cassino i odjeci: Sant' Angelo in Formis; Anagni)
 14. 14. Skulptura u drvetu i bronci: drvena raspela, vrata kelnske crkve sv. Marije, mozansko zlatarstvo

Ishodi učenja
 1. Usvojiti osnovne osobine stila romaničke umjetnosti u arhitekturi, kiparstvu i slikarstvu Europe
 2. Prepoznati, imenovati i opisati najznačajnije spomenike romaničkog razdoblja posebno u Francuskoj, Italiji i Španjolskoj
 3. Identificirati glavne protagoniste i društveno-humanistički kontekst umjetnosti tog razdoblja
 4. Usporediti skulpturu iz raznih regija
Metode podučavanja
Predavanja, seminari i vježbe (terenska nastava)
Metode ocjenjivanja
Kolokviji, pismeni ispit, obavezne četiri pismene zadaće

Obavezna literatura
 1. • Rolf Toman, ed., Romanesque: Architecture, Sculpture, Painting, Konmann, 1997.
 2. • Henry Luttikhuizen i Dorothy Verkerk, Snyder's Medieval Art, 2nd. ed., Prentice Hall, 2006 (odabrana poglavlja - Poglavlje 13: Pilgrimage and Monasticism, Poglavlje 14: The Papacy and the Empire, 15: The Normandy and the Western France)
 3. • Hearn, Romanesque Sculpture: The Revival of Monumental Stone Sculpture in the Eleventh and Twelfth Centuries, Cornell Univ. Press, NY, 1981. (5. poglavlje: The Great Portals).
Dopunska literatura
 1. Xavier Barral i Altet, Protiv romanike? Esej o pronađenoj prošlosti, Zagreb, 2009.
 2. Marcia Kupfer, Romanesque Wall Painting in Central France: The Politics of Narrative, Yale University Press, 1993 (odabrana poglavlja)
 3. Otto Demus, Romanesque Wall Painting, New York, 1970, (1. Poglavlje: Function, 2. Poglavlje : Style; 6. Poglavlje: France: str. 13-56, 95-108. U ovom izdanju reprodukcije i kataloška obrada pojedinih spomenika se nalazi na str. 313-432.
 4. C.R.Dodwell, The Pictorial Arts of the West 800-1200, Yale University Press, 1993, str. 228-243

Obavezan predmet na studijima
Stari studiji
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3. semestar