Naziv
Uvod u indijsku filozofiju
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
3
Šifra
36656
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. 4. Student će moći usporediti i samostalno zaključiti o sličnosti i međusobnim utjecajima i prožimanjima indijskih religija.
 2. 2. Student će moći opisati specifičnosti pojedinih filozofskih škola u odnosu na druge, istovremene i prethodne, u okviru društveno-povijesnih razdoblja u razvoju kulture indijskoga potkontinenta.
 3. 3. Student će moći samostalno istražiti, kategorizirati i komentirati elemente nauka pojedinih filozofskih škola, gnoseološke, ontološke, etičke i eshatološke, te ih međusobno usporediti.
 4. 4. Student će moći kritički prosuđivati i procijeniti učenja indijskih filozofskih škola u odnosu na društveno-povijesni kontekst i u odnosu na opća i temeljna filozofska pitanja.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 1., 3., 5. semestar
 4. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 1., 3., 5., 7. semestar
 5. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 1., 1., 3., 5., 7. semestar
 6. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 7. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 8. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 9. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 10. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 11. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar