Naziv
Uvod u judaizam - vjerovanja, običaji i blagdani
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
94477
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje

Cilj
Upoznati studente s temeljnim pojmovima judaistike: načinom života, odnosom prema vjeri, odnosom prema životu i smrti u kontekstu spoznaja židovske teologije i filozofije. Omogućiti studentima da dođu do spoznaja putem analize najvažnijih judaističkih tekstova, poput Biblije, Mišne, Midraša, Talmuda i rabinske literature.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Podrijetlo židovskog naroda, istaknuti događaji židovske povijesti
 3. Pisana i usmena Tora/Petoknjižje (Pisani i Usmeni Nauk)
 4. Židovsko pravo
 5. Židovski kalendar – sadržaj i način formiranja kalendara. Blagdani
 6. Roš hašana, Jom kipur, Sukot, Pesah, Šavuot, postovi
 7. 613 Božjih naredaba Židovima, sedam zapovijedi Noinim sinovima
 8. Molitva i liturgija u židovstvu, sveti predmeti: tefilin, talit, mezuza i drugi. Kašrut – propisi o ishrani
 9. Krug života u židovstvu: I – obrezivanje (brit mila), otkup prvorođenca, uvođenje u zajednicu (Bar micva i Bat micva), vjenčanje
 10. Krug života u židovstvu II – smrt; odnos prema duši, pobačaju, eutanaziji, samoubojstvu, kremaciji, obdukciji i donaciji organa
 11. Židovska filozofija – temeljni pojmovi
 12. 13 načela židovske vjere – razlike u odnosu na kršćanstvo i islam
 13. Tora i vjera u odnosu na znanost: podudarnost ili suprotnost. Haskala – uloga reformskih ideja Mosesa Mendelsohna i struje u židovstvu (XIX - XX. st.)
 14. Židovski identitet – sekularno i religiozno u židovstvu
 15. Zaključna razmatranja

Ishodi učenja
 1. Temeljno razumijevanje izvora, sadržaja i dosega židovske religije i misli, židovske kulture i civilizacije.
 2. Studenti stječu razumijevanje osnova judaizma.
 3. Otkrivaju značaj Usmene Tore.
 4. Stječu sposobnost prepoznavanja slojevitosti Pet knjiga Mojsijevih te sposobnost dešifriranja biblijskog teksta.
 5. Mogućnost identifikacije usporednih značenja tradicionalnog i mističnog učenja te stjecanje sposobnosti njihovog klasificiranja unutar specifičnog sustava židovskog mišljenja, filozofije, religije, tradicije.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Kotel Dadon: Židovstvo: život, teologija i filozofija, Zagreb 2004
Dopunska literatura
 1. Encyclopaedia Judaica, Jeruzalem, 1971/2.
 2. Heschel A. J., The Sabbath, its meaning for modern man, Reprint ed. Farrar Straus & Giroux. NewYork, 1995;
 3. Eidlitz, E., Is it kosher?: Encyclopedia of Kosher food Facts & Fallacies, Feldheim Publ., Jeruzalem, 1999.;
 4. Wouk, H., This is my God, Little Brown & Company; New York, 1988;
 5. Kaplan, A., The Handbook of Jewish Thought: Jewish concepts on 13 different subjects, Moznaim Publishing Corp., New York /Jeruzalem, 1979;
 6. Kellner, M., Dogma in Medieval Jewish Thought, from Maimonides to Abravanel. Oxford University Press, Oxford / New York, 1986;
 7. Schroeder, G. L., Genesis and the Big Bang. Bantam Books, New York, 1990;

Obavezan predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar