Naziv
Uvod u litičku analizu
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS
3
Šifra
64093
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Razumijevanje razvoja psihomotoričkih i kognitivnih sposobnosti prapovijesnog čovjeka kroz proizvodne procese i tipologiju kamenih izrađevina
Sadržaj
 1. Povijest proučavanja litičkog materijala
 2. Razvoj tehnika cijepanja kamena tijekom kamenog doba
 3. Mehanizmi cijepanja; vrste sirovina pogodne za obradu
 4. Tehnike i metode proizvodnje kamenih alatki u donjem i srednjem paleolitiku
 5. Tehnike i metode proizvodnje kamenih alatki u gornjem paleolitiku
 6. Provjera znanja
 7. Tehnike i metode proizvodnje kamenih alatki u neolitiku i eneolitiku
 8. Modeli eksploatacije sirovinskog materijala
 9. Provjera znanja
 10. Prapovijesne trgovačke rute
 11. Osnove analize litičkog materijala – teoretski dio
 12. Osnove analize litičkog materijala – praktični dio
 13. Stvaranje baze podataka za rekonstrukciju života prapovijesnih populacija na temelju podataka dobivenih litičkom analizom
 14. Analiza i vizualizacija odnosa naselja i lokacija sirovina
 15. Provedba osnovne klasifikacije skupa nalaza

Ishodi učenja
 1. Nabrojati tehnike i metode izrade kamenog oruđa u prapovijesti
 2. Koristiti stručnu terminologiju
 3. Razumjeti načela tipološke i tehnološke klasifikacije
 4. Nabrojati vrste stijena pogodne za izradu oruđa i njihove karakteristike
Metode podučavanja
Predavanja, video materijali, praktični rad s didaktičkim materijalom, eksperimentalna izrada oruđa
Metode ocjenjivanja
pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. I. Karavanic & J. Balen.. Osvit tehnologije. Zagreb 2003.
 2. M. L. Inizan, H. Roche& J. Tixier Technology of Knapped Stone. Préhistoire de la Pierre Taillée, Tome 3. Meudon: 1992.
 3. I. Karavanic. Prijedlog osnovnog strukovnog nazivlja za srednji i mladi paleolitik. Opuscula archaeologica 16. 1993.15 - 35.
 4. J. Andrefsky Lithics, Macroscopis Approach to Analysis, Cambridge University Press, 2005
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Ljetni semestar