Naziv
Uvod u studij turkologije (I)
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
35835
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Cilj je kolegija uvesti polaznike u povijest turkologije i upoznati ih s postignućima, zadacima i znanstvenim metodama turkoloških studija u Europi i svijetu s posebnim osvrtom na odnos turkologije i osmanistike, povijese i suvremene Turke, prapostojbinu Turaka i drugih altajskih naroda, altajske jezike te temeljne filološke i lingvističke radove.
Sadržaj
 1. Opće napomene; manje poznati pojmovi i nazivlje (turkijski, turski, turkofoni; središnja Azija, Turan, Turkestan, istočni (kineski) i zapadni Turkestan, unutarnja Mongolija i dr.); definicija turkologije, postignuća, metode i zadaci. Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 2. Kratka povijest turkijskih naroda (s posebnim osvrtom na problem pouzdanosti znanstvene literature na turskome jeziku). Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 3. Povijest i značenje općega imena i etnonima türk; prvi spomenici turkijske pismenosti i dijalekati na kojima su nastali. Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 4. Najstariji neturski izvori o Turcima. Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 5. Najstariji turski izvori o Turcima. Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 6. Povijesni razvoj turkijskih jezika; stari turkijski jezici u odnosu prema drugim jezicima: turkijski i tzv. altajski jezici; turkijski i uralski jezici; turkijski i indoeuropski jezici; turkijski i tzv. nostratička teorija: zablude i zastranjenja. Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 7. Povijesni razvoj turkijskih jezika; problem «rotacizma» i(li) «zetacizma» i klasifikacije povijesnih turkijskih jezika na tzv. R i Z jezike / dijalekte. Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 8. Stara turkijska pisma: «turske rune», ujgursko, tibetsko i brahmansko pismo; arapsko pismo; adaptirano ćirilično pismo i turska latinica; reforma pisma u turkofonim zemljama središnje Azije nakon raspada SSSR-a. Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 9. Paleografska svojstva pisama kojima su se služili turkijski narodi u povijesti. Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 10. Klasifikacija suvremenih turkijskih jezika (osnovne informacije); klasifikacija turskih lingvista: odnos lingvistike i ideologije na primjerima iz turske znanstvene literature (nazivi dil / lehçe / ağız; Özbek Türkçesi i dr.). Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 11. Kratak pogled u znanstvenu literaturu za Uvod u studij turkologije (I): temeljna djela i njihovi autori. Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 12. Enciklopedije i enciklopedijske natuknice o turkologiji, Turcima i turkijskim jezicima: komparativni osvrt na europske, ruske i turske natuknice. Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 13. Zašto je studij turkologije potreban jugoistočnoj Europi? – povijesni, civilizacijski i jezični kontakti balkanskih naroda s Turcima. Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 14. Sažimanje dosadašnjih predavanja. Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 15. Pripreme za ispit. Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.

Ishodi učenja
 1. Opisati znanstvene sadržaje kojima se bave turkologija i osmanistika.
 2. Nabrojiti, opisati i klasificirati turkijske jezike u porodici altajskih jezika.
 3. Nabrojiti i opisati temeljne karakteristike ustroja turkijskih jezika.
 4. Opisati i protumačiti strukturne i leksične divergencije među turkijskim jezicima.
 5. Opisati i protumačiti stavove turskih znanstvenika prema jezičnom i kulturnom nasljeđu starih i suvremenih turkijskih naroda.
 6. Opisati i objasniti koji se zadaci postavljaju pred suvremene filološke i turkološke studije.
Metode podučavanja
Predavanja i seminari.
Metode ocjenjivanja
Aktivno sudjelovanje u nastavi, seminarski radovi; završni pismeni ispit – test. Napomena: Završna ocjena uključuje i vrednovanje rada i uspjeha studenta tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Róna-Tas, A. (1991.), An Introduction to Turkology, Szeged.
 2. Róna-Tas, A. (1998.), The Reconstruction of Proto-Turkic and the Genetic Questions, U: The Turkic Languages (ed. by Lars Johanson and Éva Á. Csató), London, New York. (str. 67-80)
 3. Mali pojmovnik za kolegij Uvod u turkologiju. (Skripta za internu uporabu).
Dopunska literatura
 1. Baskakov, N. A. (1969.), Vvedenie v izučenie tjurkskih jazykov, Moskva.
 2. Eren, H. (1998.), Türklük Bilimi Sözlü?ü, Ankara.
 3. Philologiae Turcicae Fundamenta I. (1956.). Wiesbaden.
 4. Wieser Enzyklopädie des europäischen Ostens, Band 10 – Lexikon der Sprachen des europäischen Ostens /Herausgegeben von M. Okuka unter Mitwirkung von G. Krenn/, (2002.), Klagenfurt, poglavlje Turksprachen (E. Čaušević, W. Schulze, H. Haarmann, M. Kappler), str.777-836.

Obavezan predmet na studijima
 1. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 5. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 6. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 7. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 8. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 11. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 14. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 15. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 16. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 20. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 21. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 22. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 23. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 24. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 25. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 26. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 27. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 28. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 29. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 30. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 31. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 32. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 33. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 34. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 35. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 36. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 37. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 38. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 39. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 40. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 41. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 42. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 43. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 44. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 45. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 46. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 47. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 48. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 49. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar