Naziv
Uvod u teoriju književnosti i čitanje književnog teksta
Organizacijska jedinica
Katedra za poljski jezik i književnost
ECTS bodovi
3
Šifra
78081
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Usvajanje osnova znanosti o književnosti i upoznavanje sa suvremenim književnim teorijama.
Sadržaj
 1. Znanost o književnosti. Klasifikacija.
 2. Povijest književnosti;komparativna književnost; književna teorija i kritika.
 3. Autor, djelo, čitatelj.
 4. Književne vrste i rodovi. Povijesni pregled.
 5. Proza.
 6. Poezija.
 7. Drama.
 8. Provjera znanja.
 9. Suvremene književne teorije.
 10. Historizam; formalizam.
 11. Strukturalizam.
 12. Poststrukturalizam; dekonstrukcija.
 13. Kulturalni studiji.
 14. Novi historizam; kulturni materijalizam.
 15. Psihoanaliza; feministička kritika.

Ishodi učenja
 1. Opisati i komentirati i komparirati književne rodove, vrste i žanrove.
 2. Prepoznati i objasniti osnovne književnoteorijske pojmove i metode.
 3. Primijeniti naučenu književnokritičku aparaturu i spoznaje o stilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela iz bilo kojeg književnopovijesnog razdoblja.
 4. Analizirati, opisati i komparirati specifičnosti odabranih književnopovijesnih razdoblja.
 5. Samostalno osmisliti teme istraživanja, prikupiti potrebnu građu i interpretirati je služeći se metodom povezivanja teorijskih znanja i novostečenih praktičnih.
Metode podučavanja
Predavanje, seminarski rad, rad na književnim tekstovima.
Metode ocjenjivanja
Kolokvij i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Burzyńska, A.,, Markowski, P.M.,: Teorie literatury XX wieku, Znak, Kraków 2006.
 2. Culler, Johnatan: Književna teorija, AGM, Zagreb 2001.
 3. Compagnon, Antoine. Demon teorije, Zagreb 2007.
 4. Solar, Milivoj: Vježbe tumačenja, Matica hrvatska, Zagreb 1997.
Dopunska literatura
 1. Duda, Dean: Kulturalni studiji. Ishodišta i problemi, AGM, Zagreb 2002.
 2. Solar, Milivoj: Rječnik književnog nazivlja, Golden marketing, Zagreb, 2006.

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 5. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 6. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 7. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 8. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 10. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 11. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 13. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 14. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 15. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 16. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 20. Poljski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 21. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 22. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 23. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 24. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 25. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar