Naziv
Uvod u tipologiju
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
52303
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Na ovom se kolegiju studenti upoznaju s osnovama jezične tipologije kao lingvističke discipline. U prvom dijelu kolegija predstavljaju im se osnovne teorijske postavke i metodološki principi istraživanja u tipologiji. Tipološki se pristup jeziku uspoređuje i kontrastira s generativnim. U drugom se dijelu kolegija daje pregled odabranih tipoloških istraživanja i njihovih rezultata iz područja morfologije i sintakse.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje. Upoznavanje studenata s obvezama na kolegiju
 2. Što je tipologija i kako izgleda tipološko istraživanje
 3. Izvori podataka za tipološko istraživanje i njihovo prikupljanje I
 4. Izvori podataka za tipološko istraživanje i njihovo prikupljanje II
 5. Uzorkovanje jezika (Language sampling)
 6. Tipologija u odnosu prema strukturalizmu i generativnoj gramatici: problem usporedbe jezičnih struktura
 7. Tipologija kao teorija jezika: objašnjenja jezične raznolikosti i jezičnih univerzalija
 8. Dijakronija u tipologiji: teorija gramatikalizacije
 9. Kolokvij iz prvog dijela gradiva
 10. Morfološka tipologija: Riječ, pokazatelj/afiks/klitika, polisinteza, inkorporacija
 11. Imenske kategorije: Padeži u jezicima svijeta
 12. Glagolske kategorije: Evidencijalnost
 13. Sročnost, rod, klasifikatori
 14. Clause alignment (ergativni, akuzativni i aktivno-stativni jezici)
 15. Rezervni termin

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći koristiti interaktivne baze podataka o jezičnim obilježjima WALS (www.wals.info).
 2. Studenti će moći nabrojati glavna tipološki relevantna obilježja (ona među kojima postoje statistički neočekivane korelacije) na svim jezičnim razinama (fonologija, morfologija, sintaksa).
 3. Studenti će moći nabrojati tipološka obilježja jezika koja karakteriziraju pojedine jezične makroaree (npr. sjever Eurazije, supsaharsku Afriku, Australiju, itd.).
 4. Studenti će moći samostalno sastavljati statistički i tipološki relevantne uzorke jezika za tipološka istraživanja.
 5. Studenti će moći nabrojati glavne razlike između tipološko-funkcionalističkog i generativnog pristupa jezičnoj raznolikosti.
Metode podučavanja
Usmeno predavanje. Rasprava na seminaru na temelju održanih izlaganja i pročitanog teksta.
Metode ocjenjivanja
1 kolokvij. Pisani ispit. Izlaganja studenata.

Obavezna literatura
 1. Dryer, Matthew S. & Haspelmath, Martin (ur.) 2013. The World Atlas of Language Structures Online. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. (http://wals.info/)
 2. Song, Jae Jung. 2018. Linguistic typology. Oxford: Oxford University Press. (odabrana poglavlja)
 3. Velupillai, Viveka. 2012. An introduction to linguistic typology. Amsterdam: Benjamins.
Dopunska literatura
 1. Plungjan, Vladimir A. 2016. Opća morfologija i gramatička semantika: uvod u problematiku. Preveo Petar Vuković. Zagreb: Srednja Europa.
 2. Song, Jae Jung (ur.). 2011. The Oxford Handbook of Linguistic Typology. Oxford: Oxford University Press.
 3. Comrie, Bernard. 1989. Language universals and linguistic typology: syntax and morphology. 2nd ed. Chicago: The University of Chicago Press.
 4. Matasović, Ranko. 2001. Uvod u poredbenu lingvistiku. Zagreb: Matica hrvatska.
 5. Marković, Ivan. 2012. Uvod u jezičnu morfologiju. Zagreb: Disput.
 6. Aikhenvald, Alexandra Y. & Robert M. W. Dixon (eds.). 2017. The Cambridge handbook of linguistic typology. Cambridge: Cambridge University Press.

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 6. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 7. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 8. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 15. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 16. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 21. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 22. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 23. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 24. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 25. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 26. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 27. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 28. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 29. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 32. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 33. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 34. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 35. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 36. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 37. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 38. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 39. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 40. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 41. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 42. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 43. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 44. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 45. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 46. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 47. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 48. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 49. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 50. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 51. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 52. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 53. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 54. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 55. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 56. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 57. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 58. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 59. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 60. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar