Naziv
Uvod u znanstveno istraživanje
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
36007
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Vujević, M. Uvođenje u znanstveni rad. Zagreb : Informator, 1986.
 2. Supek, R. Ispitivanje javnog mnijenja : Zagreb : Sveučilišna naklada Liber, 1981. (ili druga izdanja). Odabrana poglavlja.
 3. Zvonarević, M. Socijalna psihologija, Zagreb : Školska knjiga. 1974. Dio II., str. 59 ? 181.
 4. Milić, V. Sociološki metod. Beograd : Nolit, 1965. (ili druga izdanja). Pogl. VI-XVI.
 5. Šušnjić, Đ. Kritika sociološke metode. Niš : Gradina, 1973.
Dopunska literatura
 1. Elster, J. Uvod u društvene znanosti. Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 2000.
 2. Kuvačić, I. Rasprave o metodi. Zagreb : Naprijed, 1988.
 3. Merton, R. K. O teorijskoj sociologiji. Zagreb : CDD, 1979.
 4. Đurić, M. Problemi sociološkog metoda. Beograd : Savremena škola, 1962. Poglavlja V i VI.
 5. T. Kuhn Struktura znanstvenih revolucija. Naklada Jesenski i Turk ; HSD Zagreb, 1999.
 6. Eckberg, D. L., Hill, L. Koncept paradigme i sociologija. // Revija za sociologiju. 3(1988).
 7. Feyerabend, P. Protiv metode. Sarajevo : Veselin Masleša, 1987.

Obavezan predmet na studijima
 1. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar