Naziv
Vede, epovi i tantre 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
3
Šifra
126268
Semestri izvođenja
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Produbljivanje znanja iz Veda, staroindijskih epova i tantri; pomoć studentima u izradi magistarskoga rada kojemu je tema iz područja indijskih religija, pomoć u svladavanju tehničkih i stručnih zadataka pri izradi rada; u sagledavanju cjeline područja Veda, epova i tatntri, u snalaženju u izvornim tekstovima i sekundarnoj literaturi; u ovladavanju pomagalima i metodama, u razumijevanju aktualnih problema i zadataka.
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. Student će se moći koristiti bibliografskim resursima koji će mu pomoći pri izradi magistarskoga rada iz područja Veda, epova i tantra.
 2. Student će se moći služiti znanstvenom sekundarnom literaturom i elektroničkim pomagalima za izradu magistarskoga rada iz područja Veda, epova i tantra.
 3. Student će moći osmisliti temu magistarskoga rada iz područja Veda, epova i tantra i planirati vlastito istraživanje.
 4. Sudent će moći definirati temeljne pojmove Vedske, epske i tantričke književnosti.
Metode podučavanja
Predavanja, deminarski radovi, konzultacije
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit/seminarski rad

Obavezna literatura
 1. Brockington, John (1998.), The Sanskrit Epics (Handbuch der Orientalistik, Indien), Leiden – Boston – Kőln.
 2. Gonda, Jan (1975.), Vedic Literature (Samhitās and Brāhmaņas), HIL, Wiesbaden.
 3. Ježić, Mislav (1986.), Ŗgvedski himni, Zagreb.
 4. Ježić, Mislav (1999.), Ŗgvedske upanišadi, Zagreb.
 5. Rocher, Ludo (1986.), The Purāņas, HIL, Wiesbaden.
Dopunska literatura
 1. Brockington, John (1984.), The Righteous Rāma. The Evolution of an Epic, Delhi.
 2. Gonda, Jan (1977.), The Ritual Sūtras, HIL, Wiesbaden.
 3. Gonda, Jan (1977.), Medieval Religious Literature in Sanskrit, HIL, Wiesbaden.
 4. Goudriaan, Teun & Gupta, Sanyukta (1981.), Hindu Tantric and Śākta Literature, HIL, Wiesbaden.
 5. Hopkins, Edward Washburn (1901.), The Great Epic of India. Its Character and Origin, New York.
 6. Hopkins, Edward Washburn (1915., 1974.), Epic Mythology, Strassburg, Delhi.
 7. Macdonell, Arthur Anthony (1897., 1995.), Vedic Mythology, Strassburg, Delhi.