Naziv
Vede, epovi i tantre 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
3
Šifra
126386
Semestri izvođenja
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Pomoć studentima u izradi magistarskoga rada iz područja Veda, epova i tantra, u svladavanju tehničkih i stručnih zadataka u radu; u ovladavanju pomagalima i metodama, u razumijevanju aktualnih problema i zadataka.
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. Student će moći objasniti i razlikovati temeljne pojmove i pretpostavke glavnih teorija i modela razvoja korpusa vedskih, epskih i tantričkih tekstova.
 2. Student će moći prepoznati povijesni razvoj i mijene unutar vedskih, epskih i tantričkih tekstova.
 3. Student će moći razlikovati i vrednovati izdanja tekstovima na kojima će se temeljiti diplomski rad.
 4. Student će moći kritički produđivati sekundarnu literaturu koja pomaže pri odabranoj temi za diplomski rad.
 5. Student će moći primijeniti sadržaj kolegija na izradu diplomskoga rada.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Gonda, Jan (1975.), Vedic Literature (Samhitās and Brāhmaņas), HIL, Wiesbaden.
 2. Gonda, Jan (1977.), The Ritual Sūtras, HIL, Wiesbaden.
 3. Macdonell, Arthur Anthony (1897., 1995.), Vedic Mythology, Strassburg, Delhi.
 4. Brockington, John (1998.), The Sanskrit Epics (Handbuch der Orientalistik, Indien), Leiden – Boston – Kőln.
 5. Goudriaan, Teun & Gupta, Sanyukta (1981.), Hindu Tantric and Śākta Literature, HIL, Wiesbaden.
 6. Rocher, Ludo (1986.), The Purāņas, HIL, Wiesbaden.
Dopunska literatura
 1. Macdonell, Arthur Anthony (1897., 1995.), Vedic Mythology, Strassburg, Delhi.
 2. Ježić, Mislav (1986.), Ŗgvedski himni, Zagreb.
 3. Ježić, Mislav (1999.), Ŗgvedske upanišadi, Zagreb.
 4. Gonda, Jan (1977.), Medieval Religious Literature in Sanskrit, HIL, Wiesbaden.
 5. Hopkins, Edward Washburn (1915., 1974.), Epic Mythology, Strassburg, Delhi.