Naziv
Venecijanska skulptura renesanse i baroka
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS
5
Šifra
97177
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Znanja: upoznavanje s ostvarenjima venecijanske skulpture, umjetnicima te stilskim i tehničkim značajkama u kontekstu europske i hrvatske likovne umjetnosti renesanse i baroka.
Vještine: stilska analiza djela te njihovo vrednovanje u povijesno-kulturnome kontekstu.
Kompetencije: interpretacija pojedinih djela i venecijanske skulpture u cjelini u kontekstu razvitka talijanskoga kiparstva renesanse i baroka.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje.
 2. Firentinski kipari XV. stoljeća u Veneciji i Venetu.
 3. Radionica obitelji Bon i Juraj Dalmatinac »habitator Venetiarum«.
 4. Antonio Rizzo; Drvena skulptura XV. stoljeća.
 5. Lombardski umjetnici i obitelj Lombardo.
 6. Visoka renesansa i manirizam (Jacopo Sansovino i Alessandro Vittoria).
 7. I. pismeni kolokvij.
 8. Pregled razvitka venecijanske mramorne barokne skulpture XVII. stoljeća.
 9. Pregled razvitka venecijanske mramorne barokne skulpture XVIII. stoljeća.
 10. Skulptura na istočnoj obali Jadrana od XVI. do XVIII. stoljeća (od manirizma do rokokoa): veze s Venecijom.
 11. Odabrane teme iz venecijanske barokne skulpture.
 12. Barokna mramorna skulptura u Zagrebu.
 13. Terenska nastava (Muzej Grada Zagreba).
 14. Zaključna razmatranja
 15. 2nd written colloquium.

Ishodi učenja
 1. Upoznavanje s ostvarenjima venecijanske skulpture, umjetnicima te stilskim i tehničkim značajkama u kontekstu europske i hrvatske likovne umjetnosti renesanse i baroka.
 2. Interpretacija pojedinih djela i venecijanske skulpture u cjelini u kontekstu razvitka talijanskoga kiparstva renesanse i baroka.
 3. Interpretacija pojedinih djela hrvatske likovne baštine u kontekstu venecijanske renesansne i barokne skulpture.
Metode podučavanja
Predavanja; terenska nastava.
Metode ocjenjivanja
Kolokvij, usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Anne Markham Schulz, The History of Venetian Renaissance Sculpture, ca. 1400 – 1530, sv. I. – II., London – Turnhout, Harvey Miller Publishers, 2017. (odabrana poglavlja).
 2. John Pope-Hennessy, Italian High Renaissance and Baroque Sculpture, London – New York, Phaidon, 2002., str. 235-266.
 3. Brouce Bucher, Italian Baroque Sculpture, London, Thames and Hudson, 1998., str. 113-132.
 4. Massimo Favilla; Ruggero Rugolo, Baroque Venice. Splendour and Illusion in a 'Decadent World', Rome, Sassi, 2009., str. 13-14; 16-24; 30-49; 60-85; 86-91.
 5. Radoslav Tomić, Kiparstvo u Dalmaciji, Istri i na Kvarneru, u: Hrvatska i Europa. Kultura, znanost i umjetnost, sv. III. Barok i prosvjetiteljstvo (XVII – XVIII stoljeće), ur. Ivan Golub, Zagreb, Školska knjiga, 2003., str. 637-651
Dopunska literatura
 1. Roberta J. M. Olson, Italian Renaissance Sculpture, London, Thames and Hudson, 1992., str. 141-148; 204-212.
 2. Norbert Huse; Wolfgang Wolters, The Art of Renaissance Venice. Architecture, Sculpture, and Painting, 1460 – 1590, Chicago, London, The University of Chicago Press, 1990., str. 3-15; 129-174.
 3. AA.VV., La scultura a Venezia da Sansovino a Canova, ur. Andrea Bacchi, Milano, Longanesi, 2000.

Izborni predmet na studijima
Stari studiji
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar