Naziv
Viši hindski seminar II
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
52277
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za polaganje kolegija se moraju
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Upoznati studente s književnošću Prem Chanda, kao paradigmatičnog pisca za razdoblje prije nezavisnosti i oglednog primjera razvoja hindske književnosti u razdoblju prije nezavisnosti.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s Prem Chandovom biografijom i književnim radom.
 2. Pregled najvažnijih Prem Chandovih književnih djela i čitanje odabranih odlomaka (u prijevodu)
 3. Čitanje i prevođenje odabranog teksta (kratke priče, izvatka iz romana)
 4. Čitanje i prevođenje odabranog teksta (kratke priče, izvatka iz romana)
 5. Čitanje i prevođenje odabranog teksta (kratke priče, izvatka iz romana)
 6. Rasprava o pročitanom djelu.
 7. Čitanje i prevođenje odabranog teksta (kratke priče, izvatka iz romana)
 8. Čitanje i prevođenje odabranog teksta (kratke priče, izvatka iz romana)
 9. Čitanje i prevođenje odabranog teksta (kratke priče, izvatka iz romana)
 10. Rasprava o pročitanom djelu.
 11. Čitanje i prevođenje odabranog teksta (kratke priče, izvatka iz romana)
 12. Čitanje i prevođenje odabranog teksta (kratke priče, izvatka iz romana)
 13. Čitanje i prevođenje odabranog teksta (kratke priče, izvatka iz romana)
 14. Rasprava o pročitanom djelu.
 15. Rezime pročitanih tekstova i čitanje dijelova stilskih prijevoda

Ishodi učenja
 1. Student će moći imenovati najvažnija Prem Chandova djela.
 2. Student će moći samostalno čitati i interpretirati Prem Chandova djela.
 3. Student će moći samostalno predložiti i uobličiti vlastiti prijevod hindskog književnog ili stručnog teksta.
 4. Student će moći kritički raspravljati o važnosti Prem Chanda za razvoj hindske književnosti.
 5. Student će usvojiti do 700 riječi novog vokabulara i odgovarajući broj njihovih izvedenica.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Prakash Chandra Gupta (1968), Prem Chand, New Delhi
 2. McGregor, R. Stuart (1993., 1997.), Oxford Hindi – English Dictionary, Oxford, Delhi.
 3. Matišić, Zdravka (1996.), Elementi hindske gramatike, Zagreb.
Dopunska literatura
 1. N.H. Zide, Colin P. Masica, K.C. Bahl, A.C. Chandola. (1962), A Premchand reader,
 2. Prem Chand, (1972), A handful of wheat and other stories / ; selected and translated by P.C. Gupta.
 3. Munši Prem Čand (1960), Godan : roman / prevela Zora Minderović.

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 2., 4., 6. semestar
 3. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 4. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 5. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar