Naziv
Židovi i arhitektura
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
118647
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati studente sa židovskom arhitekturom iz različitih razdoblja.
Sadržaj
 1. Teorijski uvod (definicija pojmova, utjecaj druge zapovijedi, povijest tematike i pregled bibliografije)
 2. Solomonov hram i sinagoge (realni hram te reference u židovskoj i kršćanskoj predaji; antičke, sefardske, aškenaske sinagoge, prije i poslije emancipacije u 20. stoljeću; židovski kulturni centri)
 3. Židovska groblja (antička, srednjovjekovna, rana moderna, groblja u 19. i 20. stoljeću, spomenici holokausta, primjer Berlin-Weißensee, Budapest-Salgótarjáni i Kozma ulica, Mirogoj)
 4. Židovske ulice i četvrti (Jeruzalem, geto, štetl, židovske ulice 19. stoljeća, moderne židovske četvrti, Tel Aviv kao Bijeli grad, Jeruzalem-Rehavija, kibuc i mošav)
 5. Istaknuti židovski arhitekti i njihove teorije (B. Lajta, J. Frank, E. Mendelssohn, R. Neutra, M. Breuer, L. Kahn, M. Safdie, Z. Hecker, R. Meier, F. Gehry, P. Eisenman, D. Libeskind)
 6. Doprinos judaizma i Židova arhitekturi moderne i suvremenom gradu (koncept prostor-vrijeme ‒ Maimonid-Einstein-Loos-Mendelssohn-Giedion, strukturalizam, dekonstruktivizam)

Ishodi učenja
 1. Ovaj kolegij pridonosi usvajanju znanja iz oblasti židovske arhitekture od doba staroga vijeka pa sve do danas.
 2. Obuhvaća teoretska razmatranja, arhitekturu sinagoga, funeralnu umjetnost i problematiku židovskog doprinosa modernoj i postmodernoj arhitekturi,
 3. Nastava se izvodi ex cathedra i u obliku konzultacija.
 4. Studenti se ocjenjuju na temelju seminarskih radova, koji su mala istraživanja vezana za teme kolegija: židovskog graditeljskog naslijeđa Hrvatske i okolnih zemalja, odnosno Europe.
 5. Teme biraju studenti uz suglasnost nastavnika.
 6. Rad zahtijeva istraživanje na terenu (obilazak, fotografiranje), istraživanje u arhivima, uz korištenje literature.
Metode podučavanja
Nastava se izvodi u blokovima. Svaki od šest blokova se sastoje od po pet školska sata duljine 45 minuta i obilaska terena.
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave. Seminarski rad. Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Wischnitzer, Rachel, The architecture of the European Synagogue, The Jewish Publication Society of America, Philadelphia, 5723-1964
 2. Sed-Rajna, Gabrielle, Amishai-Maisels, Ziva; Jarraset, Domenique; Klein, Rudolf; Reich, Roni, Jewish Art, Abrams, 1996.
 3. Rudolf Klein, Oriental-Style Synagogues in Austria-Hungary: Philosphy and Historical Significance, Ars Judaica, Volume 2, 2006, pp. 117-134.
 4. Rudolf Klein, Synagogues in Hungary 1782-1918 – Genealogy, Typology and Architectural Significance, Budapest : Terc Publishers, 2011
 5. Bedoire, Fredrik, Jewish Contribution to Modern Architecture 1830-1930, Ktav Publishing House, Jersey City, 2004.
 6. Joachim Jacobs, Houses of Life ‒ Jewish Cemeteries of Europe, Francis Lincoln Ltd. Publishers, London, 2008
Dopunska literatura
 1. Rudolf Klein, Judaism, Einstein and Modern Architecture, In: Prostor, 20[2012] 2[44], Zagreb, 220-235

Izborni predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar