Naziv
Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
125691
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
45

Cilj
Kolegij će studentima informacijskih znanosti kroz iskustvo društveno korisnog učenja (DKU-a) pružiti mogućnost primjene akademskog znanja i vještina za zadovoljavanje stvarnih informacijskih i informatičkih potreba. Studenti će, prema vlastitom interesu u izboru projekta, kroz rad na projektu pomoći organizacijama civilnog društva, odgojno – obrazovnim i ostalim ustanovama u lokalnoj zajednici u pronalaženju informacijskih i informatičkih rješenja. Projekti DKU-a odnose se isključivo na rješavanje konkretnih problema zadanih kolegijem i dio su seminarske nastave kolegija. Seminarska nastava kombinirat će se s predavanjima o aktivnostima DKU-a, upravljanju projektima, grupnom radu i aktivnostima kritičkog promišljanja.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje: definicija društveno korisnog učenja (DKU), studentskih očekivanja, tipova DKU projekata, društvenih partnera, itd.
 2. DKU ciklus. Planiranje i priprema.
 3. DKU ciklus: realizacija projekta.
 4. Opis plana DKU projekta
 5. Prezentacije studentskog plana DKU projekta. Projektni timovi.
 6. Kritičko promišljanje: dnevnik rada
 7. Kritičko promišljanje: e-portfolio i ostali tipovi aktivnost
 8. Evaluacija DKU projekata: Kvadrant DKU-a.
 9. Evaluacija DKU projekata: testne trakice i standardi kvalitete DKU projekata.
 10. Raniji projekti - evaluacija.
 11. Evaluacija model-projekta.
 12. Evaluacija e-portfolija projekata
 13. Prezi i DKU
 14. Alat za ocjenu DKU projekta.
 15. Završna prezentacija i evaluacija projekata.

Ishodi učenja
 1. timski rad na grupnim projektima s ciljem razvoja informacijskih rješenja koja tematski prate sadržaj studija
 2. vođenje dnevnika rada
 3. pisanje projektnih planova
 4. oblikovanje evaluacijskih obrazaca i završnih projektnih izvješća
 5. stvaranje e-portfolija projekta
 6. komunikacijske vještine
 7. vještine evaluacije
 8. vještine kritičkog promišljanja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Mikelić Preradović, Nives. Učenjem do društva znanja . Zagreb : Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2009 (udžbenik)
 2. Mikelić Preradović, Nives. Service-Learning. Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory. Peters, Michael (ed.), Springer Singapore, 2015.1-6.
 3. Mikelić Preradović, Nives; Stark, Wolfgang. Identified service-learning practices in European higher education. Embedding Service-learning in European Higher Education. Aramburuzabala, P; McIlrath, L; Opazo, H. (eds.), Routledge, London, 2019. 109-131.
Dopunska literatura
 1. Millican, Juliet; Pollack, Seth; Zani, Bruna; Stark, Wolfgang; Mikelić Preradović, Nives; Aramburuzabala, Pilar. The changing face of higher education. Embedding Service-learning in European Higher Education. Aramburuzabala, P; McIlrath, L; Opazo, H. (eds.), Routledge, London, 2019. 36-50.
 2. Mikelić Preradović, Nives; Mažeikienė, Natalija. Service-learning in post-communist countries. Embedding Service-learning in European Higher Education. Aramburuzabala, P; McIlrath, L; Opazo, H. (eds.), Routledge, London, 2019. 180-195. ISBN: 978-1-138-08973-0.
 3. Macías-Gomez-Estern, Beatriz; Arias-Sánchez, Samuel; José, María; Macarro, Marco; Regla Cabillas Romero, María & Martínez Lozano, Virginia. Does service-learning make a difference? comparing students’ valuations in service-learning and non-service-learning teaching of psychology, Studies in Higher Education, 2019.

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij