Naziv
Etika - seminar: Alijenacija i etika
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
184186
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Seminar
30

Cilj
U seminaru Alijenacija i etika, kroz zajedničko čitanje i interpretaciju, te izlaganje seminarskih radova i diskusiju, obrađuju se djela relevantna za rekonstrukciju) rasprave o pitanju alijenacije. Cilj je kolegija da osposobi studente za kritičko čitanje etički relevantnih tekstova, te samostalno razmišljanje i argumentiranje o pojedinim etičkim problemima i tematskim sklopovima.
Sadržaj
 1. Uvodno izlaganje nastavnika 1 - Etika
 2. Uvodno izlaganje nastavnika 2 - Etika
 3. Uvodno izlaganje nastavnika 3 - Definiranje osnovnih pojmova
 4. Povijesni pregled ideje alijenacije
 5. Georg Wilhelm Friedrich Hegel - Pojam alijenacije 1
 6. Georg Wilhelm Friedrich Hegel - Pojam alijenacije 2
 7. Karl Marx - Uvod
 8. Karl Marx - Pojam alijenacije
 9. Alijenacija i tehnika 1
 10. Alijenacija i tehnika 2
 11. Alijenacija i feminizam
 12. Alijenacija i priroda
 13. Alijenacija i religija
 14. Alijenacija i umjetnost
 15. Zavrsna rasprava

Ishodi učenja
 1. Upućenost u opći filozofijsko-etički kontekst u kojemu se razmatra specifična problematika seminara.
 2. Upućenost u literaturu, teorije, argumentacijske sklopove i dijaloške antiteze u kojima se artikulira specifična problematika seminara.
 3. Razvijena sposobnost osvjetljavanja pojedinih problema povezanih s općom temom seminara u širem filozofijskom i interdisciplinarnom kontekstu.
 4. Razvijena sposobnost argumentacije s naglaskom na filozofiju i etiku.
 5. Razvijena sposobnost kritičkog mišljenja s naglaskom na filozofiju i etiku.
Metode podučavanja
Uvodna predavanja nastavnika, seminarska izlaganja studenata, diskusije i evaluacija eseja.
Metode ocjenjivanja
Evaluacija studentskog angažmana tijekom semestra, evaluacija pisanog rada i evaluacija studentskih eseja.

Obavezna literatura
 1. Covic, Ante (1988) Marksizam kao filozofija svijeta, Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo.
 2. Feuerbach, Ludwig (1956) Izbor iz djela, Zagreb: Matica hrvatska.
 3. Fromm, Erich (1961) Marx’s Concept of Man, New York: Frederick Ungar Publishing.
 4. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1955) Fenomenologija Duha, Zagreb: Kultura.
 5. Kukoč, Mislav (1988) Usud otuđenja, Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo.
 6. Marx, Karl (1977) Ekonomsko-filozofski rukopisi iz 1844. godine, Beograd: BIGZ.
 7. Marx,Karl; Engels, Friedrich (1947) Manifest komunističke partije, Zagreb: Kultura.
 8. Marx, Karl; Engels, Friedrich (1985) Rani radovi, Zagreb: Naprijed.
 9. Sergejev, Dimitrije (1974) Otuđeni čovjek: Teorija alijenacije u tradiciji i suvremenoj misli, Zagreb: Školska knjiga.
 10. Stirner, Max (1976) Jedini i njegovo vlasništvo, Zagreb: Centar za kulturnu djelatnost.
Dopunska literatura
 1. Dwight Dean, »Alienation: Its Meaning and Measurement«, American Sociological Rev. 26: 753–758.
 2. Inwood, Michael (1992) A Hegel Dictionary, Oxford: Blackwell.
 3. Jaeggi, Rahel (2014) Alienation, Neuhouser, Frederick (ed.), New York: Columbia University Press.
 4. Marcuse, Herbert (1989) Čovjek jedne dimentije, Veselin Masleša, Sarajevo.
 5. Ollman, Bertell (1977) Alienation: Marx’s Conception of Man in Capitalist Society, Cambridge U.P.
 6. Oslić, Josip, »Humanizam« otuđenoga čovjeka u djelu Gaje Petrovića, Metodički ogledi 20 (2013) 2: 29–50.
 7. Railton, Peter, »Alienation, Consequentialism, and the Demands of Morality«, Philosophy & Public Affairs 13 (1984) 2: 134–171.
 8. Wendling, Amy E. (2009) Karl Marx on Technology and Alienation, London: Palgrave Macmillan.

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 2. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 4. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 6. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 7. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 15. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 16. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 21. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 22. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 23. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 24. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar