Naziv
Etika - seminar: Anarhizam i etika
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
184187
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Cilj je kolegija da se, kroz nastavnikova uvodna i završna predavanja, studentska seminarska izlaganja i zajedničke diskusije, upozna s pojmovima anarhije i anarhizma te osnovnim postavkama raznih (i međusobno različitih) anarhističkih teorija, kako bi se iz njih ekstrahirali, odnosno u njihovu svjetlu razmotrili neki klasični i suvremeni etički koncepti i problemi.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje (1): anarhija
 2. Uvodno predavanje (2): anarhizam
 3. Uvodno predavanje (3): anarhizam i etika
 4. Anarhizam, ljudska priroda i sloboda (1)
 5. Anarhizam, ljudska priroda i sloboda (2)
 6. Anarhizam, ljudska priroda i sloboda (3)
 7. Anarhizam, ljudska priroda i sloboda (4)
 8. Jednakost i solidarnost u anarhističkoj perspektivi
 9. Moć i odgovornost u anarhističkoj perspektivi
 10. Država i demokracija u anarhističkoj perspektivi
 11. Anarhizam i obrazovanje
 12. Anarhizam i religija
 13. Anarhizam i ženska prava
 14. Anarhizam i odnos čovjek-priroda
 15. Završno predavanje i diskusija

Ishodi učenja
 1. Upoznatost s pojmovima anarhije i anarhizma
 2. Upoznatost s različitim anarhističkim teorijama
 3. Upoznatost s pojedinim etičkim pitanjima kojima se anarhistički teoretičari bave
 4. Upoznatost s ne-anarhističkim pogledima na anarhističke poglede
 5. Osposobljenost za kontektualiziranje anarhističkih pogleda na etička pitanja
 6. Osposobljenost za samostalno razmišljanje, argumentiranje i orijentiranje u etičkim dilemama
Metode podučavanja
uvodna predavanja, seminarska izlaganja, rasprave
Metode ocjenjivanja
opisna ocjena

Obavezna literatura
 1. • Bakunjin, Mihail (1979): Država i sloboda, Zagreb: Globus. • Barclay, Harold (2006): Narod bez vlade: antropologija anarhije, Zagreb: DAF. • Berkman, Alexander (1977): A.B.C. of Anarchism, London: Freedom Press. • Bookchin, Murray (1982): The Ecology of Freedom: The Emergence and Dissolution of Hierarchy, Palo Alto: Cheshire Books. • Chomsky, Noam (2004): Politika bez moći, Zagreb: DAF. • Cleyre, Voltairine de (2005): Exquisite Rebel: The Essays of Voltairine de Cleyre – Feminist, Anarchist, Genius, Albany: State University of New York Press. • Ellul, Jacques (2011): Anarhija i kršćanstvo, Zagreb: DAF. • Goldman, Emma (2001): Anarhizam i drugi ogledi, Zagreb: DAF. • Goodman, Paul (1964): Compulsory Mis-education and the Community of Scholars, New York: Vintage Books. • Goodman, Paul (2011): Crna zastava anarhizma, Zagreb: DAF. • Kropotkin, Petar (1984): Anarhizam i moral, Beograd: Prosveta. • Kropotkin, Petar Aleksejevič (2009): Anarhija, Zagreb: Demetra. • Malatesta, Errico (1974): Anarchy, London: Freedom Press. • Mühsam, Erich (2011): Liberating Society from the State and Other Writings: A Political Reader, Oakland: PM Press. • Proudhon, Pierre-Joseph (1982): Što je vlasništvo i drugi spisi, Zagreb: Globus. • Stirner, Max (1976): Jedini i njegovo vlasništvo, Zagreb: Centar za kulturnu djelatnost SSOH. • Ward, Colin (2004): Anarchism: A Very Short Introduction, Oxford: Oxford University Press. • Wolff, Robert Paul (2001): U obranu anarhizma, Zagreb: DAF.
Dopunska literatura
 1. • Christoyannopoulos, Alexandre J. M. E. (ur., 2009): Religious Anarchism: New Perspectives, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. • Franks, Benjamin; Wilson, Matthew (ur., 2010): Anarchism and Moral Philosophy, Basingstoke: Palgrave Macmillan. • Graeber, David (2004): Fragments of an Anarchist Anthropology, Chicago: Prickly Paradigm Press. • Guérin, Daniel (1980): Anarhizam: od doktrine do akcije, Zagreb: Naprijed. • Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1989): Osnovne crte filozofije prava, Sarajevo: Veselin Masleša. • Kant, Immanuel (1990): Kritika praktičkog uma, Zagreb: Naprijed. • Kinna, Ruth (ur., 2012): The Continuum Companion to Anarchism, London, New York: Continuum. • Kirinić, Višeslav (ur., 2003): Antologija anarhizma, Zagreb: Naklada MD. • Klemm, Ulrich (ur. 2002): Anarchisten als Pädagogen: Profile libertärer Pädagogik, Frankfurt a/M: Verlag Edition AV. • Marx, Karl; Engels, Friedrich (1985): Rani radovi, Zagreb: Naprijed. • Nettlau, Max (2000): Povijest anarhizma, Zagreb: DAF. • Nietzsche, Friedrich (2004): Uz genealogiju morala, Zagreb: AGM. • Rammstedt, Otthein (ur., 1969): Anarchismus: Grundtexte zur Theorie und Praxis der Gewalt, Köln, Opladen: Westdeutscher Verlag. • Rousseau, Jean-Jacques (1978): Rasprava o porijeklu i osnovama nejednakosti među ljudima; Društveni ugovor, Zagreb: Školska knjiga. • Strpić, Marko (ur., 2001): Anarhizam i nasilje, Zagreb: Što čitaš? • Suissa, Judith (2006): Anarchism and Education: A Philosophical Perspective, London, New York: Routledge. • Šimleša, Dražen (2005): Snaga utopije: anarhističke ideje i akcije u drugoj polovici dvadesetog stoljeća, Zagreb: Što čitaš? • Thoreau, Henry David (2011): Građanski neposluh, Zagreb: DAF.

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 2. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 4. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 6. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 14. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 15. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 16. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 20. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 21. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 22. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 23. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 24. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar