Naziv
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (5 god.)
Puni naziv
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (5 god.)
Vrsta studija
Sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni
Stručni naziv
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
10 semestara
ECTS bodovi
300
Opis

Nema definiranog izvedbenog plana