Naziv
Jednopredmetni diplomski studij (2 god.)
Puni naziv
Jednopredmetni diplomski studij (2 god.)
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120
Opis

Nema definiranog izvedbenog plana