Naziv
Jednopredmetni preddiplomski studij (3 god.)
Puni naziv
Jednopredmetni preddiplomski studij (3 god.)
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni
Stručni naziv
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
180
Opis

Nema definiranog izvedbenog plana