Naziv
Jednopredmetni preddiplomski studij (4 god.)
Puni naziv
Jednopredmetni preddiplomski studij (4 god.)
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni
Stručni naziv
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
8 semestara
ECTS bodovi
240
Opis

Nema definiranog izvedbenog plana