Naziv
smjer Istraživački
Puni naziv
Povijest umjetnosti, smjer Istraživački
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar povijesti umjetnosti
magistra povijesti umjetnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120
Opis

3. semestar
1. Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 15 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 15 ECTS bodova (11688)
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom studija odabrati 45 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 45 ECTS bodova (11689)
Frankapani kao naručitelji 170234
Kustoske prakse 146665
Modul 1: Interpretacija djela - Umjetnost oko godine 1000. 117731
Modul 1: Postupci i metode istraživanja - Odnos forme i funkcije u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi 117735
Modul 2: Postupci i metode istraživanja - Autopsija, arhiv, atribucija 117734
Modul 2: Problemi stila - Hrvatska likovna baština "između gotike i baroka" 117738
Modul 3: Interpretacija djela - Povijest i teorija dizajna 170245
Modul 3: Problemi stila - Izbor stila u arhitekturi 19. stoljeća 117739
Modul 4: Povijest i teorija konzervacije u Europi u XIX. i XX. stoljeću 117736
Modul 4: Zaštita nepokretne baštine 117740
Transformacije antičkog svijeta 118190
Umjetnost Trecenta 118192
3. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 45 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 45 ECTS bodova (11690)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Frankapani kao naručitelji 170234
Grobni spomenici od starog do ranog novog vijeka 184286
Historicizam u hrvatskoj arhitekturi 184287
Kustoske prakse 146665
Modul 1: Interpretacija djela - Umjetnost oko godine 1000. 117731
Modul 1: Postupci i metode istraživanja - Odnos forme i funkcije u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi 117735
Modul 2: Postupci i metode istraživanja - Autopsija, arhiv, atribucija 117734
Modul 2: Problemi stila - Hrvatska likovna baština "između gotike i baroka" 117738
Modul 3: Interpretacija djela - Povijest i teorija dizajna 170245
Modul 3: Problemi stila - Izbor stila u arhitekturi 19. stoljeća 117739
Modul 4: Povijest i teorija konzervacije u Europi u XIX. i XX. stoljeću 117736
Modul 4: Zaštita nepokretne baštine 117740
Pluralizam stilova u arhitekturi XVII. i XVIII. stoljeća 125516
Transformacije antičkog svijeta 118190
Umjetnost Trecenta 118192
Venice and the Architectural Heritage of the Croatian Coast 118193
4. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 15 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 15 ECTS bodova (11688)
3. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom studija odabrati 45 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 45 ECTS bodova (11689)
4. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 45 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 45 ECTS bodova (11690)
4.1. Kolegiji s odsjeka
Bizantsko slikarstvo od IX. do XIV. stoljeća 125507
Ikonografija nakon Tridentskoga sabora 125510
Modul 1: Starohrvatska umjetnost i kultura. Povijesni prostor Hrvatske od kasne antike do konca srednjeg vijeka 126387
Modul 3: Izvaneuropske kulture i moderna umjetnost 125513
Modul 4: Povijest i teorija konzervacije u Hrvatskoj u XIX. i XX. stoljeću 124458
Modul 4: Zaštita pokretne baštine 124465
Povijest, vrste i karakteristike ilustracije 170248
Sakralna arhitektura u XV. i XVI stoljeću u Dalmaciji - od ideje do realizacije 128892
Samostanska arhitektura Hrvatske 173266
Spomenici i ambijenti Italije od Boita do Brandija 184289
Zagrebačka umjetnička baština XVI.-XVIII. stoljeća 184290